Çalışan Memnuniyetinin Önemi

Çalışanların mutlu olması ve aynı zamanda potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilmeleri için çalışan memnuniyeti çok önemlidir. Memnuniyet düzeyi yüksek çalışanlar, kurumlarına son derece sadık olurlar. Böylece kendilerini mecbur gördükleri için değil gerçekten içlerinden geldikleri için kurum lehinde çalışırlar.

 

Çalışanların işlerine tutkuyla bağlı olmalarını sağlamak için çalışan memnuniyeti yüksek tutulmalı. Ayrıca çalışan memnuniyeti işyerindeki atmosferi de olumlu yönde etkiler.

 

Çalışan memnuniyetini yüksek tutarak bireylerin mevcut işlerinden ayrılmayı düşünmemeleri sağlanabilir, çalışanlar elde tutulabilir. Kurumlar uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek istiyorlarsa yetenekleri çalışanlarını kaybetmemelidir. Sürekli kadro değişimi, başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Özellikle kuruma yeni başlayacak çalışanlara rehberlik etme konusunda da deneyimli çalışanlara ihtiyaç olduğu düşünülürse çalışanların ayrılması kurumu zayıflatır.

 

Çalışanların yıpranması, yorulması şirketlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biridir. İşyerinde iyi muamele gören, maaşı yaşam kalitesini devam ettirebilmesini sağlayan, şartları iyileştirilen çalışanlar işlerine özveriyle bağlı olurlar. Tam tersi senaryo düşünülürse; düşük maaş, kötü muamele ve kötü şartlarda çalıştırılan personeller tahammülsüz olurlar ve aktif olarak iş arayışında olacakları gibi en küçük çıtırdamalarda işi bırakma eğilimindedirler.

 

 

İşlerinden memnun olmayan çalışanlar her durumun içinde bir sorun bulur ve çok katı olurlar. Diğer yandan işlerinden memnun çalışanlar sürekli olarak kendini geliştirebilecekleri eğitim ve kursları takip eder. Kendisini geliştirerek çalıştığı kuruluşa nasıl daha fazla katkı sağlayabileceğini düşünür.

 

Kısaca, işletmenin katma değerinin artması, büyüme hedeflerinin gerçekleşmesi ve halk diliyle “her şeyin tıkırında” ilerlemesi için çalışanların memnuniyeti elzemdir. Çalışan memnuniyetini artırmak için güçlü bir insan kaynakları politikasına sahip olunmalı!

 Bir cevap yazın