Bankacılık ve Finans

Kurumsal Bankacılık: portföy yönetimi, pazarlama, ürün yönetimi, iş geliştirme, şube destek, strateji
Ticari Bankacılık: portföy yönetimi, pazarlama, ürün yönetimi, iş geliştirme, şube destek, strateji
Bireysel Bankacılık: müşteri temsilcisi, kredi kartı pazarlama, kredi kartı ürün geliştirme, bireysel pazarlama
Özel Bankacılık/ Varlık Yönetimi: yatırım danışmanlığı portföy yöneticisi, şube destek, varlık yöneticisi, ürün geliştirme, strateji, araştırma
Hazine: ALM, ürün geliştirme, hazine pazarlama, FX masası, döviz masası, TL masası, türev masası, hazine operasyon, hazine kontrol, sabit gelir, hisse senedi
Nakit Yönetimi, Dış Ticaret ve Yatırım Bankacılığı: Şirket birleşme ve satın alma (M&A), halka arz, özelleştirme danışmanlığı, borçlanma aracı ihracı danışmanlığı, finansal danışmanlık, finansal değerleme, proje finansmanı, yatırım finansmanı danışmanlığı, finansal yeniden yapılandırma, stratejik sektör ve ülke araştırma çalışmaları
Krediler: analiz, kredi tahsis, kredi takip ve izleme, istihbarat, tahsilat
Operasyon: back office, middle office , front office, dış ticaret operasyon, hazine operasyon
Risk Yönetimi/Uyum: piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk, iç denetim, ISEDES, MASAK
Finansal / Vergi: Finansal raporlama, yasal raporlama, bütçe planlama, muhasebe, kontrol, vergi
Kurumsal iletişim: marka yönetimi, halkla ilişkiler, STK yönetimi, sosyal sorumluluk, etkinlik, reklam, medya yönetimi

Diğer Uzmanlık Alanlarımız

Bilgi Teknolojileri

Perakende

Telekomünikasyon

Satış ve Pazarlama

Mühendislik ve Üretim

Enerji