Yöntemlerimiz

DÖNEMSEL PERSONEL TEMİNİ

İşletmelerde dış kaynak personel yardımı almak (outsource etmek), hem sürekli istihdam edilecek personel ihtiyacını karşılamanın yanında ayrıca belirli süre istihdam edilecek personel ihtiyacını da karşılayabilmektedir.
İnsan kaynakları birimleri tarafından Dönemsel Personel çalıştırma olarak adlandırılan bu dış kaynak hizmeti işletmelere personel tedariki konusunda son derece esnek istihdam çözümleri sunabilmektedir.
Bu çözümleri kullanarak kadrolu personel ile dönemsel ve daimi kadro dışı personelin doğru bileşimini oluşturan işletmeler çok yönlü kazançlar elde edebilmektedir. Bunların başında işe profesyonel açıdan daha çok odaklanma, mevcut personelin iş yükünün azaltılması, daha hızlı, etkin ve verimli karar verme ve hareket etme kabiliyeti, zamanı ve bütçeyi daha tasarruflu kullanmak sıralanabilir.
Ayrıca ihtiyaca göre dönemsel personel çalıştırmak işletmelere mevcut üretim, satış ve hizmetlerin arttırılmasında organizasyonel esneklik ve hareket kabiliyeti de kazandırır.
Özellikle ihtiyaçlar doğrultusunda dönemsel personel istihdam etmeyi dış kaynak yardımı alarak yürütmek, eğitimli, profesyonel ve uzun soluklu insan gücünün işletmeler bünyesine büyük katma değer sağlayan avantajını beraberinde getirir.
Dönemsel Personel çalıştırmada dış kaynak insan gücünün başarısı büyük ölçüde bu konuda hizmet alınan çözüm ortaklarının kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla mümkündür.
Ekokariyer günümüzde dönemsel personel sağlamada sunduğu insan kaynakları çözümleriyle eğitimli, tecrübeli, profesyonel yönetici ve personelleri bir araya getirerek işletmelerden gelen ihtiyaçları karşılayabilmektedir.
Hizmet verdiği seçkin kurum, kuruluş ve işletmelere kaliteli, güvenilir, yasa ve mevzuatlara uygun, çalışan haklarına saygılı ve tamamen profesyonel bir bakış açısıyla desteklerini sürdürmektedir.

Dönemsel Personel Sağlama Hizmetinin İşletmelere Faydaları
 Maliyetlerin düşürülmesi
 Zamanın etkin ve tasarruflu bir şekilde kullanımı
 Profesyonel iş gücünün ve görev tanımının dışına çıkmadan işletmelerin yükünü hafifletmek
 İşletmeler için olması gereken personel sayısına ulaşmak ve korumak
 Yasal mevzuat ve riskleri paylaşmak, hafifletmek
 İşletme kaynaklarını daha verimli kullanmak
 Yatırım maliyet ve harcamalarını tasarruflu bir şekilde kullanmak
 Kaliteyi arttırmak

TİCARİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ

STRATEJİYİ BELİRLER
Markanızın ihtiyaçlarına uygun içerik stratejisinin oluşturulması, doğru kanallarda yaygınlaştırılması için sunacağımız projemizin tanımını ve sunumu yaparız.

İÇERİĞİ YARATIR
Mevcut kadrolar ile paralelde yürüteceğimiz çalışmalarımızla ekiplerimizi kurar ve hedef odaklı çalışmalarımızı başlatırız.
Hedef alınan projemiz ve ekibimiz  ile bire bir saha çalışmalarımızı yürüterek sonuç ve hedef odaklı raporlamalar hazırlar başarı grafiğimizi sirket ici birimler ile analiz ederiz.

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

company events
see our gallery