Şirket Kültürünü Değiştirmek

Günümüzün özellikle Silikon Vadisi şirketleri dünyasında ‘’kültür’’ çok moda bir kelimedir ancak aynı zamanda moral, performans ve iş sonuçları üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Kültür, işe alımdan müşteri algısına kadar şirket içinde ve hatta dışında da geçerlidir.

 

Şirket kültürü soyuttur ve belirlenmesi oldukça zordur. Şirketinizi şekillendiren değerlerden ve davranış kalıplarından oluşur. Aynı zamanda sürekli gelişen bir yapıdır.

 

Peki durum böyleyse, kasıtlı olarak nasıl ve neden şirket kültürünü değiştirirsiniz? Şirket vizyonunuz zamanla değişebilir, yeniden yapılanmalar, birleşmeler ve satın almalar da kültürü değerlendirmek ve değiştirmek için önemli kilometre taşlarıdır.

 

Şirket kültürü, sadece İK’nın sorumluluğunda değildir. Şirkette çalışan her birey tarafından sahiplenmesi ve uygulanması beklenir.

 

Ne yazık ki, değişim uygulamalarının %70’i, büyük ölçüde çalışanların direnci ve yönetim desteğinin olmaması nedeniyle hedeflerine ulaşamıyor.

 

Kültürdeki değişiklikte başarılı olmak için ne yapılması gerektiğine bakalım!

 

Vizyonla başlayın

 

Tam olarak neyi başarmak istiyorsunuz? Çalışan moralinden satış sonuçlarına kadar her şeyin etrafında olabilecek belirli hedefleri ve ölçümleri tanımlayın. Ardından, sizi oraya götürecek belirli davranışları ve uygulamaları belirleyin. Sadece ne olması gerektiğini tahmin etmeyin, aynı zamanda inceleyin. Dahili odak grupları oluşturun ve anketler dağıtın. Bunun dışında, dışarıdan tarafsız gruplar oluşturup danışmanlık da alabilirsiniz.

 

Başarılı dönüşümler, yukarıdan aşağıya zorlanmamalıdır. Şirket genelinde büyük bir paydaş grubunu ve katılımı içerir. Bu vizyonu ve uygulama planını belirlemek için bir ekip oluşturun. Liderlerden üst yönetime kadar farklı grupları dahil edin.

 

Herkesi dahil ederek liderlik gösterin

 

Başarılı bir değişim olduğunu söylememiz için, değişimin tüm şirketi dönüştürmesi gerekir, bu nedenle de herkesin gemide olması gerekir. Tüm çalışanlar, vizyon üzerinde sahiplenme hissetmeli. İnsanlar tam olarak anlamadıkları için değişime direnirse veya yönetim davranışı onu güçlendirmezse, değişiminiz maalesef başarısız olmaya mahkumdur.

 

Şirketteki herkesi bu değişime dahil ederek başlayın. Kültürün en önemli adımı tam olarak budur. Şirket çapında anketler aracılığıyla geri bildirimler ve fikirler isteyin. Değişikliğin neden önemli olduğunu anlatın ve başarının nasıl göründüğüne dair net bir resim çizin. Herkesin oynadığı rolü tam olarak açıklayın.

 

Değişim basitçe yukarıdan yetkilendirilemezken, liderlikle başlar. Yöneticilerin değişimi yönlendirmeye hazır olduğundan emin olun. Gayri resmi liderler arayın ve onları elçiler olarak gemiye alın.

 

Davranışları değiştirin

 

Araştırmalar, yeni bir davranış biçimine geçmek için düşünmektense, yeni bir düşünce biçimine doğru hareket etmemizin daha olası olduğunu gösteriyor. Davranışa odaklanın, zihniyet sizi takip edecektir.

 

Somut, eyleme geçirilebilir, ölçülebilir ve tekrar edilebilir sistemlerle belirli girişimleri tanımlayın. Örneğin, amacınız toplantı süresini azaltarak verimliliği en üst düzeye çıkarmaksa, bir saatlik toplantıların 45 dakikaya indirilmesini zorunlu kılın. İşbirliğini teşvik etmek için, başka türlü birlikte çalışmayabilecek ekipleri birbirine bağlayan bir program oluşturun.

 

Kültür, teşviklerden oluşur, bu nedenle istenen davranışa teşvik edin ve ödüllendirme sistemini mutlaka uygulayın. Örneğin, dahili programlara katılımı teşvik etmek için, bunu terfi kriterlerine dahil edin.

 

Mutlaka Ölçün

 

Şirketlerin yeni sistemleri doğru bir şekilde denemeden uyguladıklarını ancak bunu yönetmek için yeni ekiplere ve teknolojiye ihtiyaç duyduklarını gördük. Yeni bir yaklaşımı uygulamadan ve buna yatırım yapmadan önce, bunu şirket genelinde test edin ve ardından mutlaka ölçeklendirin.

 

Organizasyonel değişim, özellikle büyük şirketlerde yıllar alabilir. Değişim boyunca performansı ve çalışan moralini ölçün. İlerlemenin çıktılarını tüm şirkete sık sık iletin . Sürekli iyileştirmeye odaklanın ve şirket kültürünü şekillendirmenin devam eden bir çalışma olduğunu unutmayın, önemli olan bunu sürdürülebilir kılmaktır. Bol şans!

 

 

 Bir cevap yazın