Personel değerlendirmesi nedir?

Başarılı bir organizasyon için personel değerlendirmeleri, performans yönetimi sürecinin önemli bir parçasıdır. Personel değerlendirmeleri, çalışanlara, çalışmaları hakkında geri bildirim vermenin ve iyileştirmeye ihtiyaç duyabilecekleri alanları belirlemenin bir yolunu sağlarlar.

 

Konu personel değerlendirmeleri olduğunda, herkese uyan tek bir yaklaşım yoktur. Performans incelemesini yürütmenin en iyi yolu, şirkete ve ulaşılması gereken belirli hedeflere bağlı olarak değişecektir.

 

Personel değerlendirmesi nedir?

 

Personel değerlendirmesi, çalışanın iş performansının belirli bir süre boyunca değerlendirildiği süreçtir. Personel değerlendirmesinin amacı, çalışana performansı hakkında geri bildirim sağlamak, iyileştirme alanlarını belirlemek ve gelecek için hedefler vermektir.

 

Personel değerlendirmeleri yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, personelinizin gelişimini ve performansını desteklemek için paha biçilmez bir araçtır.

 

Personel değerlendirmesi ile performans incelemesi arasındaki fark nedir?

 

Genel olarak, personel değerlendirmeleri ve performans incelemeleri birbirinin yerine kullanılabilir. Bu terimlerin her ikisi de, bir çalışanın performansının işverenleri tarafından değerlendirilmesi sürecini ifade eder.

 

Bazı İK uzmanları, performans incelemelerinin daha çok gelişime odaklandığını, personel değerlendirmelerinin de hedeflere ulaşılmasına odaklandığın söyleyebilir. Performans yönetiminin başarılı olması için, ikisinin tutarlı bir karışımı olmalıdır.

 

İşverenlerin neden personel değerlendirmeleri yapması gerekiyor?

 

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere personel değerlendirmeleri yapmanız için birçok neden vardır:

 

– Yöneticilerin çalışanlara yapılandırılmış bir biçimde geri bildirim sağlamasına izin verir.

– Çalışanlar kendilerinden ne beklendiğini daha iyi anlayabilir.

– Çalışanların veya işverenlerin endişelerini dile getirmeleri için bir platform sağlarlar.

– Eğitim veya gelişim fırsatları tanımlanabilir.

– Hedefler belirleyerek çalışanların ilerlemesini kolaylaştırmaya yardımcı olurlar.

– Yöneticilerin terfileri ve maaş artışlarını belirlemelerine yardımcı olurlar.

 

Sonuç olarak, personel değerlendirmeleri, şirketin çalışanlarına ve onların gelişimine yatırım yaptığını gösterir. Düzenli performans incelemeleri, güven ve karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir ilişki kurmaya yardımcı olur.

 

Personel değerlendirmesini ne zaman yapmalısınız?

 

Personel değerlendirmelerinin sıklığı şirkete bağlıdır.

 

Geleneksel olarak, her yıl bir kere gerçekleştirilir ancak birçok işletme bunun modern çalışma biçimlerine uymadığını söylemektedir. Çalışanların hedeflerine doğru ilerleme kaydettiklerinden emin olmak için üç ayda bir değerlendirme yapmayı daha etkili bulan birçok şirket var.

 

Personel değerlendirmesi yapmak için yaklaşım var. Bunlardan 5 tanesini aşağıda listeledik.

 

  1. Hedeflere Göre Yönetim

Hedeflere göre yönetim, çalışanın belirli bir süre boyunca ulaşması gereken hedefleri belirlemek için çalışanlarla birlikte yapılır.

 

Performans, terfi veya maaş artışına yol açabilecek veya hedeflere ulaşılmadığı takdirde daha fazla eğitim ihtiyacını vurgulayabilecek hedeflere ulaşılmasına karşı ölçülür.

 

  1. Kritik Olaylar Yöntemi

Kritik olaylar yöntemi, bir yöneticinin çalışanın performansıyla ilgili davranışlarını kaydedeceği yerdir. Bu ‘kritik olaylar’, bir çalışanın terfi etmeye hazır olup olmadığı veya bir eğitim boşluğu olup olmadığı değerlendirilirken yapılmalıdır.

 

  1. Kontrol Listesi Yöntemi

Kontrol listesi yöntemi göründüğü kadar basittir. Yönetici, çalışan hakkında hem olumlu hem de olumsuz performans beyanlarının bir listesini içeren form doldurmalıdır. İfade (genellikle bir davranış) doğruysa işaretlenir ve ifade yanlışsa işaretsiz bırakılır.

 

Sonuçlar daha sonra değerlendirilir, burada her bir ifade farklı bir ağırlık düzeyine sahip olabilir.

 

  1. 360 Derece Geri Bildirim

360 derece geri bildirim, çalışanların yöneticilerinden, meslektaşlarından ve hatta müşterilerinden geri bildirim aldıkları yerdir. Bu tür bir geri bildirim, bir çalışanın performansına ilişkin daha kapsamlı bir görüş sağladığı ve önyargı riskini ortadan kaldırdığı için faydalı olabilir.

 

  1. İnsan Kaynakları (Maliyet) Muhasebesi Yöntemi

İnsan kaynakları (maliyet) muhasebesi yöntemi, her çalışana becerilerine, deneyimlerine ve eğitimlerine göre parasal değer atanan bir sistemdir. Bu, çalışanın şirkete getirdiği parasal faydaların (performansları dikkate alınarak) o çalışanı şirkette tutmanın maliyetine (genel gider gibi) karşı hesaplanarak yapılır.

 

Bu, yönetimin, çalışanın şirketin finansal performansı üzerindeki etkisini anlamasına yardımcı olabilir.