Performans Değerlendirmesinde Sıkça Yapılan Hatalar

Günümüz iş hayatında rekabet koşullarına baktığımız zaman, performans yönetiminin oldukça önemli olduğunu görebiliriz. Bu sistemlerin değerlendirmesinde ise bazen bazı hatalar da yapılabilmektedir. Haliyle, bu hatalar sürecin çok daha fazla sıkıntıya girmesine sebebiyet vermektedir. İşte, en sık yapılan performans değerlendirme hataları!

 

Fazla Olumlu ve Olumsuzluk

 

Yöneticilerin performans değerlendirmelerinde, diğer kriterleri bir kenara bırakıp sadece performansa odaklanmaları önemlidir. Şahsi tutumlar ve düşünceler performans değerlendirmelerinin hataya sürüklenmesinde en etkili konular olur. Performans değerlendirmeleri, kişinin başarılarını ve başarısızlıklarını, gelişme süreçlerini, motivasyonunu belirleme amacıyla yürütülen çalışmalardır. Bu nedenle de adaletsiz yaklaşımlardan ve şahsi tutumlardan uzak durulması son derece önemlidir.

 

Ortalama Puanlar Verilmesi

 

Yöneticilerin belki de yaptıkları en önemli hatalardan bir tanesi de ortalama puanlandırma eğiliminde bulunmalarıdır. Çalışanlar üzülmesinler diye ya da fazla havaya girmesinler diye verilen ortalama puanlamalar genellikle ters tepki yapacaktır. Ekip çalışanlarının ilerleme kat etmesinin önüne geçilen bu durum, iyi niyetli yapılsa dahi ciddi sıkıntılara yol açabilir.

 

Bilgi Eksikliğinin Olması

 

Performans değerlendirme süreci hakkında doğru bilgilerin olmaması, nasıl kullanılacağının bilinmemesi gibi konuları süreci sekteye uğratan durumlar olur. Burada asıl önemli nokta ise insan kaynaklarında bitiyor. Değerlendirme süreci öncesinde insan kaynakları departmanı, gerekli testleri yaparak sürecin etkinliğini artırmaktadır.

 

Bu adımların süreci etkileyeceği bilincinde takip süreci başlatıldığı takdirde, çok daha etkili bir şekilde performans değerlendirmeleri yapılabilir.Bir cevap yazın