Performans Değerlendirme Nedir? Avantajları Nelerdir?

Performans Değerlendirme, çalışanların performansının sistematik olarak değerlendirilmesi ve kişilerin daha fazla büyüme ve gelişmesi adına yeteneklerini anlamaktır. Performans değerlendirme genellikle aşağıdaki gibi sistematik yollarla yapılır:

 

–       Uzmanlar, çalışanların maaşlarını ölçerek, bunu hedef ve planlarla karşılaştırır.

–       Uzmanlar, çalışanların iş performanslarının arkasındaki faktörleri analiz eder.

–       İşverenler, çalışanlara daha iyi bir performans için rehberlik edecek konumda olurlar.

 

Performans Değerlendirmenin Amaçları

 

Performans Değerlendirmesi aşağıdaki hedefler göz önünde bulundurularak yapılabilir:

 

 • Tazminatları, ücret yapısını, maaş artışlarını vb. belirlemek için kayıt tutmak.
 • Doğru insanları doğru pozisyonlara getirmek için çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek.
 • Çalışanın daha fazla büyüme ve gelişme kaydetmesi için kişide bulunan potansiyeli korumak ve değerlendirmek.
 • Çalışanlara performansları ve ilgili durumları hakkında geri bildirim sağlamak.
 • Çalışanların çalışma alışkanlıklarını değiştirmek için bir temel oluşturmak.
 • Eğitim programlarını gözden geçirmek veya devam ettirmeye karar vermek için kullanılır.

 

Performans Değerlendirmenin Avantajları

 

Performans değerlendirmeleri, şirket için aşağıdaki avantajları sağlar!

 

Terfi

Performans Değerlendirmesi, denetçilerin ve yöneticilerin verimli çalışanlar için terfi programlarını belirlemelerine yardımcı olur. Bu bağlamda, verimsiz işçiler işten çıkarılabilmekte ya da pozisyonları düşürülebilmektedir.

 

Prim

Performans Değerlendirmesi, çalışanlar için prim paketlerinin oluşturulmasına yardımcı olur. Başarı değerlendirmesi, performans değerlendirmesi ile mümkündür. Performans Değerlendirme, bir performansa olabildiğince değer vermeye çalışır. Prim, yüksek maaş, ek haklar, ödenekler ve ön koşulları içeren ücret paketleri, performans değerlendirmesine bağlıdır.

 

Çalışanların Gelişimi

Sistematik performans değerlendirme prosedürü, denetçilerin eğitim politikaları ve programları oluşturmasına yardımcı olur. Verimli çalışanlar için yeni işlerin tasarlanabilmesi için çalışanların güçlü ve zayıf yönlerinin analiz edilmesine yardımcı olur. Ayrıca gelecekteki geliştirme programlarının çerçevelenmesine de yardımcı olur.

Seçim Doğrulaması: Performans Değerlendirmesi, denetçilerin seçim prosedürünün geçerliliğini ve önemini anlamalarına yardımcı olur. Denetçiler, seçim prosedürünün geçerliliğini ve dolayısıyla güçlü ve zayıf yönlerini öğrenirler. Seçim yöntemlerinde gelecekte bu konuda değişiklikler yapılabilir.

 

İletişim

Bir şirket için çalışanlar ve işverenler arasında etkili iletişim oldukça önemlidir. Performans değerlendirme yoluyla, iletişim aşağıdaki şekillerde sağlanabilir:

 

Performans değerlendirme yoluyla, işverenler, çalışanlarının becerilerini anlayabilir ve iyileştirmek için çaba gösterebilir. Ayrıca çalışanlar da yöneticileri anlayabilir ve onlara daha fazla güven duyabilirler. Böylece, samimi ve cana yakın emek yönetimi ilişkisi de sürdürülmüş olur. Performans değerlendirme, aynı zamanda, çalışma ruhunu geliştirir ve çalışanların moralini yükseltir. Bu faktörlerin tümü etkili iletişimi sağlar.

 

Motivasyon

Performans değerlendirme, bir motivasyon aracı olarak da hizmet eder. Çalışanların performansı değerlendirilerek, hedeflerine ulaşıp ulaşamadığı ve verimliliği belirlenebilir. Bu, kişiyi daha iyi bir iş için ciddi anlamda iyi motive eder ve ilerleyen zamanlarda performansını iyileştirmesine de yardımcı olur.

 

Performans Değerlendirme Araç ve Teknikleri

 

 • Sıralama
 • Eşli Karşılaştırma
 • Zorunlu Dağıtım
 • Gizli Rapor
 • Deneme Değerlendirmesi
 • Kritik olay
 • Kontrol listeleri
 • Grafik Derecelendirme Ölçeği
 • MBO
 • Saha İnceleme Tekniği
 • Performans testi


Bir cevap yazın