Ofis Hayatındaki Problemlerin Çalışanlara Etkisi

Ofis hayatının sosyalleşmeden hızlı iletişim kurabilmeye kadar birçok olumlu yönü var. Ancak pandemi ile birlikte evden çalışan sayısı arttıkça ofis hayatının çalışma yaşamını nasıl zorlaştırdığı ortaya çıkmaya başladı.

 

İnsanlar iş hayatına başladıktan sonra yaşamlarının yaklaşık üçte birini işte geçirirler ve ofis sorunları insanlar için bir stres kaynağı olabilir. Ofiste hiçbir çatışma olmadan herkesin kendi sorumluluklarına odaklandığı saatin dişlileri gibi kusursuz çalışan bir ortama sahip olmak neredeyse imkansızdır.

 

Araştırmalar, ofisteki stresin, depresyon ve anksiyete gibi akıl sağlığı sorunlarıyla ilişkili olduğunu gösteriyor.

 

Belli Başlı Ofis Problemleri

  1. Kişilerarası çatışma
  2. İletişim problemleri
  3. Dedikodu
  4. Zorbalık
  5. Taciz
  6. Ayrımcılık
  7. Düşük motivasyon
  8. Performans sorunları

 

Ofis, farklı kişiliklere, iletişim tarzlarına ve dünya görüşlerine sahip insanların etkileşime girdiği bir ortamdır. Bu farklılıklar, ofis sorunlarının potansiyel kaynaklarından biridir ve sonuçta ilgili kişiler için stres ve gerginliğe yol açabilir. Tüm çalışanların adil muamele görme ve işyerinde kendilerini güvende hissetme hakkına sahip olmasına rağmen, bazı çalışanlar zorbalık, taciz veya ayrımcılıkla karşılaşmaktadır.

 

Evden çalışma sistemine geçilmesiyle birlikte performans artışı gözlemlenmesinin belki de en büyük nedenlerinden birisi çalışanların ofis sorunlarından arınmış olması. Bu anlamda yalnızca bu verilerle “evden çalışma ofisten çalışmaktan daha iyi” denemez ancak durum analiz edilerek bir fikir sahibi olunabilir.

 

Sonuç olarak; ofis, insan kaynakları kavramının farkına varılırsa ve çalışana değer verilerek başarılı bir biçimde yönetilirse verimli bir çalışma ortamı oluşabilir.Bir cevap yazın