İşyerinde Mobbing

Mobbing aslında sosyal çevremiz dahil olmak üzere hayatın birçok alanında karşımıza çıkan bir kavram. Okulda kendisinden iri ve güçlü çocuklar tarafından zorbalığa uğrayan öğrenciler de mobbinge uğrar. Ancak okul bitince mobbing de bitmiyor; mobbing işyerinde de karşımıza çıkabiliyor. İşyerinde mobbing ise doğrudan bir adli suçtur. Mobbingle nasıl mücadele edebilirsiniz ve mobbing nedir?

Kısaca mobbing, bir insanın bir grup insan tarafından zorbalığa uğramasıdır.

Mobbing yeni bir kavram ve tanımı oldukça geniş; kadınların işyerinde tacize uğraması ve cinsiyetçilik en büyük mobbing örnekleri. Yoğun emir kipi kullanımı dahi mobbing sayılıyor!

Ne yazık ki, işyerinde mobbing yaşayan birçok kişi depresyon belirtileri gösterebiliyor. Bazıları, işyerinde mobbing ile karşı karşıyayken depresyonun etkilerini yaşamaya başlar bazıları ise işten ayrıldıktan sonra mobbingin etkilerinin devam ettiğini görür.

 

İşyerinde mobbing yapılıp yapılmadığını anlamak isteyen yöneticiler ve insan kaynakları sorumluları çalışanların, uyku durumlarına, üzüntü durumlarına, düşük enerjilerine ve iştahsızlıklarına dikkat edebilir. Mobbinge uğrayan kişiler depresyona girdiklerinde intihar düşüncesini bile kafalarından geçirirler. Bu örnekler mobbingin ne kadar ciddi bir problem olduğunu göz önüne seriyor.

 

Mobbinge uğramamak için işyerinde bir çatışmanız varsa olabildiğince çabuk ve saygılı biçimde bu sorunu çözmelisiniz. Size karşı bir zorbalık unsuru olarak gördüğünüz eylemi direkt olarak belirtmeli ve tekrarlanmamasını talep etmelisiniz. İşyerinde mobbing ciddi psikolojik etkilere neden olmadan önce çözülmelidir, bazen insanlar bir mobbing davranışını erken algılamakta zorluk çekebiliyor, buna inkâr aşaması deniyor. Bu aşamaya geldikten sonra işler karmaşıklaşıyor.

 

Burada da insan kaynakları uzmanlarına iş düşüyor. Kurum içi eğitimlerle çalışanlara mobbing farkındalığı kazandırılarak sorunun büyük ölçüde önüne geçilebilir.

 Bir cevap yazın