İş Teklifleri: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

Yapılması gerekenler:  

 

Yazılı hale getirin. İş teklifini sözel şekilde başlatabilirsiniz fakat devamını yazılı olarak getirin. İş unvanını, konumu, çalışma saatlerini, başlangıç ​​ücretini ve şirket faydalarını kısaltılmış şekilde ekleyin. Bunların dışında, teklifin koşullarını açıkça belirtin. Teklif mektubunun bir iş sözleşmesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini de dile getirin.

 

Teklifi değerlendirmek için makul bir süre tanıyın. Bir teklifte bulunurken, adayların yanıt vermesi için makul bir zaman verin. İşverenler bazen adaylara 48 saat verir fakat adayın mevcut iş durumundan dolayı daha fazla süre gerekebilir. Adaylar ayrıca birden fazla iş teklifini düşünüyorlarsa yine daha fazla süre talep edebilirler.

 

Sorulara hazırlıklı olun. Şirket ve işle ilgili önemli ayrıntıları yanıtlamaya hazır olun. Bir teklifi değerlendirirken veya bir teklifi kabul ederken adaylar özellikle sosyal haklar ve çalışma ortamı hakkında sorular sorabilirler.

 

İletişimi açık tutun. Aday teklifi kabul ettikten sonra iletişim hatlarını açık tutun. Bekleyen soruları yanıtlayın ve onları işe alım sürecine dahil edin.

 

Yapılmayacaklar:

 

Adayları şaşırtmamalısınız. İşe alım öncesi süreçte adaylara açık olun. Örneğin, rol giriş seviyesiyse, iş unvanında ve iş tanımında bu konuda net olun. Şeffaflık, uygun beklentilerin belirlenmesine yardımcı olabilir ve adayın karar verme sürecine bilgili bir şekilde girmesini sağlayabilir.

 

Söz vermeyin. İstihdam ilişkisinin uzunluğu veya sürekliliği ile ilgili vaatler olarak yorumlanabilecek herhangi bir söz veya beyanda bulunmayın.

 

Adaylar müzakere etmeye çalışırsa bunu kişisel algılamayın. Bazı adaylar, özellikle şimdiki gibi sıkı bir işgücü piyasasında, bir iş teklifi aldıktan sonra pazarlık etmeye çalışacaklardır. Aday, daha yüksek ücret, ek avantajlar, esnek bir program veya evden çalışmak taleplerinde bulunabilir. İsteklerini karşılayabilecek durumdaysanız veya kabul edecekleri bir karşı teklifte bulunuyorsanız, onlara imzalamaları için güncel bir teklif mektubu verin. İlk teklif kesinse, bunu onlara bildirin ve adayı kabul etmeye ikna etmek için şirketinizde çalışmanın avantajlarını vurgulayın.

 

Çözüm:

Etkili bir iş teklifi, potansiyel çalışanlarla net beklentiler oluşturabilir ve aksi halde belirsiz bir adayı sizinle çalışmayı kabul etmeye ikna edebilir. Ek olarak, faydaları, ödemeleri ve diğer ilgili bilgileri açıkça belirten bir teklif, çalışanın işyerine geçişini kolaylaştırabilir.