İnsan Kaynaklarında Temel Roller

Etkili bir insan kaynakları departmanı, işletmenizin en değerli varlığı olan çalışanlarınızı yöneterek, organizasyonel yapı sağlamaya yardımcı olur. İK departmanını birkaç disiplin oluşturur ancak İK uzmanları birden fazlasını yerine getirebilir: yetenek yönetimi, ücret ve yan haklar, eğitim ve geliştirme, uyumluluk ve işyeri güvenliği.

 

Yetenek Yönetimi

İK departmanındaki yetenek yönetimi ekibi çok fazla alanı kapsar. Yetenek yönetimi ekibi, çalışanları işe almak, desteklemek ve elde tutmaktan sorumludur.

 

İK uzmanları, herhangi bir şirketin işgücünü geliştirmede birincil oyunculardır. Pozisyon yayınlamaktan, iş fuarlarından ve sosyal medya aracılığıyla adayları bulmaktan, adayları taramak için ilk irtibat kişisi olarak hizmet vermekten, ilk görüşmeleri gerçekleştirmekten ve son seçimi yapmaktan sorumludurlar. Bir işe alım görevlisinin başarısı tipik olarak iki temel ölçütle belirlenir: her yıl doldurdukları pozisyon sayısı ve bu pozisyonları doldurmak için geçen süre.

 

 

Maaşlar ve Kazançlar

Daha küçük şirketlerde, maaşlar ve yan haklar rolleri genellikle tek bir İK uzmanı tarafından ele alınabilir ancak daha büyük bir işgücüne sahip şirketler genellikle bu görevleri böler. Ücretlendirmede İK işlevleri, rakiplerin ödeme uygulamalarını değerlendirmeyi ve ücret yapısını oluşturmayı içerir. Ücret departmanı aynı zamanda departman yöneticileriyle birlikte iş tanımlarının oluşturulmasından ve yedekleme planlamasından sorumludur.

 

Yan haklar tarafında, İK uygulayıcıları, sigorta şirketleri ile grup sağlık sigortası oranlarını belirlemekten sorumlu olabilir. Bordro aynı zamanda İK’nın maaş ve yan haklar alanının bir parçasıdır fakat birçok şirket bu işlevi bir muhasebeciye veya bordro hizmeti sağlayan bir dış kaynağa teslim etmeyi tercih eder.

 

Eğitim ve Geliştirme

Her şirket, çalışanlarının başarılı olduğunu görmek ister, bu da onlara başarılı olmak için ihtiyaç duydukları tüm araçları sağlamak anlamına gelir. Bu araçlar, belirli bir ticaret için dizüstü bilgisayarlar, yazılımlar veya araçlar gibi mutlaka fiziksel değildir; yeni çalışan oryantasyonu, liderlik eğitimi, kişisel ve mesleki gelişim ve yönetim eğitimi içerebilirler.

 

Eğitim ve geliştirme (bazen öğrenme ve geliştirme olarak da adlandırılır), İK ekibinin ayrılmaz bir bileşenidir. Şirkette üstlenilen çalışan rolünün türüne bağlı olarak, eğitim ekibi, işletmenin başarısı üzerinde doğrudan etkisi olan eğitim programları oluşturmaktan sorumludur.

 

Bir sonraki adımı atmaya hazır mısınız?

Gördüğünüz gibi, İK departmanının alanları arasında çok fazla geçiş olabilir ve tüm bu hareketli parçaları kapsamak zor olabilir ancak işinizin başarısı tam olarak İK kapsamına bağlıdır. Pratik İnsan Kaynakları olarak size yardıma hazırız. Tüm işe alım süreçlerinde sizinle birlikte çalışıyor ve tam destek sağlıyoruz! Hemen iletişime geçin.