İnsan Kaynaklarında 5 Kilit Rol

İnsan Kaynakları 5 ana görevi yönetir: yetenek yönetimi, ücret ve çalışanlara sağlanan faydalar, eğitim ve geliştirme, uyum ve iş yeri güvenliği.

 

Etkili bir insan kaynakları (İK) yönetimi departmanı, şirketin en değerli varlığı olan çalışanlarınızı yöneterek organizasyonel yapı ve iş ihtiyaçlarını karşılama yeteneği sağlamaya yardımcı olur.

 

İK departmanını çeşitli disiplinler oluşturur ve küçük şirketlerde çalışan insan kaynakları yöneticileri beş ana görevden birden fazlasını yerine getirebilir: yetenek yönetimi, çalışanlar için ücret ve yan haklar, eğitim ve geliştirme, uyumluluk ve işyeri güvenliği.

 

Yetenek yönetimi

İK departmanındaki yetenek yönetimi ekibi çok fazla alanı kapsar. Yetenek yönetimi ekibi, çalışanları işe almak, geliştirmek ve elde tutmaktan sorumludur.

 

İK, herhangi bir şirketin işgücünü oluşturan ağır kaldırıcılardır. İş ilan sitelerinde pozisyonlar yayınlamak, iş fuarları ve sosyal medya aracılığıyla aday bulmak, adayları taramak için cv kontrolleri yapmak, ilk görüşmeleri gerçekleştirmek ve işe alım sürecini koordine etmek için ilk irtibat kişileri olarak hizmet etmek dahil olmak üzere toplam işe alım sürecinden sorumludurlar. Son seçimi yapmaktan sorumlu yöneticidir. Bir işe alım uzmanının başarısı birkaç temel ölçüt tarafından belirlenir: her yıl doldurdukları pozisyon sayısı, adayların geldiği yer (örneğin, iş ilanları, sosyal medya, kariyer fuarları, vb.), pozisyonları doldurmak için geçen süre.

 

Maaşlar ve yan haklar

Küçük şirketlerde, maaş ve yan haklar rolleri genellikle bir veya iki insan kaynakları uzmanı tarafından denetlenebilir fakat daha büyük bir işgücüne sahip şirketler genellikle görevleri böler. Ücretlendirmede İK işlevleri, rakiplerin ödeme uygulamalarını değerlendirmeyi ve ücretlendirme yapısını oluşturmayı içerir. Ücret departmanı aynı zamanda departman yöneticileri ile birlikte iş tanımları oluşturmaktan ve yedekleme planlamasında yetenek yönetimi ile çalışmaktan sorumludur.

 

Yan haklar tarafında, İK uygulayıcıları genellikle sigorta şirketleri ile grup sağlık sigortası oranlarının pazarlığı veya şirketin yöneticisi ile koordinasyon gibi işlevlerden sorumludur. Tabii ki, bordro da İK’nın ücret ve yan haklar alanının bir parçasıdır, ancak birçok şirket bu işlevi bir muhasebeciye veya bordro hizmeti sağlayıcısına dış kaynak sağlamayı tercih eder.

 

Eğitim ve Geliştirme

Her şirket, çalışanlarının başarılı olduğunu görmek ister, bu da onlara başarılı olmak için ihtiyaç duydukları tüm araçları sağlamak anlamına gelir. Bu araçlar, dizüstü bilgisayarlar, işle ilgili yazılımlar gibi olabilir fakat mutlaka fiziksel olmak zorunda değildir; yeni çalışan oryantasyonu, liderlik eğitim programları, kişisel ve mesleki gelişim ve yönetim eğitimlerini de içerebilirler. Eğitim ve geliştirme İK ekibinin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

İK Uyumluluğu

Yasal ve mevzuata uygunluk, herhangi bir İK departmanının kritik bir bileşenidir. İstihdam ve çalışma yasaları son derece karmaşıktır ve bu sürekli değişen ortamı izlemeye adanmış bir ekibe sahip olmak, şirketleri karşılanabilecek birçok yasal sorundan uzak tutmak anlamına gelir.

 

İK uyum ekibi ayrıca, çalışan el kitabını oluşturan tüm şirket politikasının geliştirilmesinde diğer İK uygulayıcıları ile birlikte çalışarak yoğun bir şekilde yer almaktadır.

 

İşyeri güvenliği

Elbette, her şirket çalışanları için güvenli bir çalışma yeri sağlamak ister ve İK için geniş bir odak alanıdır. Bu, iş yerinde yaralanmalar meydana gelmesi durumunda güvenlik eğitiminin geliştirilmesi, desteklenmesi ve yasal olarak zorunlu tutulan görevlerin yapılmasıdır.