İnsan Kaynakları Yönetim Rehberi: İnsan Kaynakları Yönetiminin 4 İşlevi

İnsan kaynakları yönetimi, herhangi bir organizasyonun ayrılmaz bir ögesidir. İnsan kaynakları yönetimi, olumlu bir çalışma ortamı yaratarak insan yönetimi olarakşirket içinde yer alır ve böylece tüm paydaşları birleştirir.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

 

İnsan kaynakları yönetimi (İKY), bir organizasyondaki çalışanları organize etmenin ve yönlendirmenin stratejik sürecidir. İK uzmanları işe alım, çalışan eğitimi, performans yönetimi ve şirket içi iletişim dahil olmak üzere şirket çapında çok sayıda operasyonu denetler.

 

Olumlu ve verimli bir işyeri kültürü geliştirmeye odaklanan insan kaynakları yönetimi, çalışanlara şirketin genel başarısına katkıda bulunmak için ihtiyaç duydukları idari araçları sağlar.

 

İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı

 

İnsan kaynakları yönetiminin amacı, çalışanlarının performansı aracılığıyla bir şirketin verimliliğini artırmaktır. İnsan kaynakları yöneticileri, çalışanların işe veya şirket misyonuna bağlı kalmalarını sağlar.

 

İK uzmanları, çeşitli etkinlikler düzenleyerek de çalışanlara, kendilerini şirkete bağlı hissetmelerine yardımcı olurlar.

 

İnsan Kaynakları Yönetiminin 6 Ana Alanı

 

İK departmanları, çalışanların işe alınmasından profesyonel gelişime kadar şirket yapılanmasının farklı yönlerini denetler. İK uygulamaları temel olarak çalışan ihtiyaçlarına odaklanırken, insan kaynakları yönetiminin ana alanları aynı zamanda bir organizasyonun operasyonel fonksiyonlarını da kapsar.

 

Çalışan alımı: İşe alım yöneticileri işe alım sürecini denetlerken, insan kaynakları yönetimi de işe alım ve yetenek kazanımında önemli bir rol oynar. Bir aday işe girdikten sonra, İK departmanı yeni çalışanın başlangıç ​​tarihini bildirir ve işe alım için gerekli evrakları sağlar.

 

Çalışanı elde tutma: Çalışanı elde tutma, herhangi bir şirketin temel taşlarından biridir ve İK departmanı, çalışanları elde tutma stratejilerinin hem tavsiye edilmesinden hem de uygulanmasından sorumludur. Bu stratejiler, çalışanlara sağlanan faydaları artırmayı, yeni eğitim programları geliştirmeyi ve esnek izin yapılandırmasını içerir.

 

Mesleki gelişim: Performans ve iş analizi, insan kaynakları yönetiminin başka bir alanıdır. İK uzmanları, rutin performans değerlendirmeleriyle çalışan metriklerini inceler ve değerlendirir. Bu incelemeler, ekip üyelerine yapıcı geri bildirim sağlayarak çalışanları her çeyrekte motive eder.

 

Şirket kültürü: Çalışan gelişimi ile birlikte insan kaynakları yönetimi, proje bazında ve şirket çapında organizasyon yapısına da yardımcı olur. İnsan kaynakları yönetimi, projelerin her departman içinde nasıl işlediğini ve bu projelerin kuruluşun misyonuyla ve şirket kültürüyle uyumlu olup olmadığını denetler.

 

İş ilişkileri: İnsan kaynakları yönetimi, maaşlar ve çalışan tazminatıyla da ilgilenir. İK departmanı ayrıca ücret dağılımını ve çalışan promosyonlarını yönetir. Çeşitli anlaşmazlıklar ortaya çıkarsa, İK departmanı bunları çözmek için çalışır.

 

Çalışan ilişkileri: İK departmanları, şirketlerin olumlu çalışan ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için çatışma yönetimi ve ekip oluşturma prosedürleri geliştirir. İK uzmanları, işyeri anlaşmazlıklarını önlemek ve çözmek için adil ve net stratejilerin ana hatlarını çizerek, çalışanların birlikte çalışmasına yardımcı olur.

 

İnsan Kaynakları Yönetiminin 4 Temel İşlevi

 

İK uzmanları, çalışan ve şirket ihtiyaçlarını kapsayan çok çeşitli İK işlevleri gerçekleştirir.

 

Stratejik planlama: Herhangi bir kuruluştaki İK departmanı, iş stratejisine ve organizasyonel gelişimeye yardımcı olur. İK uzmanları, şirket durumlarını çalışan ilişkileri perspektifinden görür; bu nedenle, insan sermayesini yönetmek için karar verme stratejilerini de sağlarlarlar.

 

Eğitim ve geliştirme organizasyonu: İK yöneticileri, sektörel eğitim programları ve kültürel farkındalık seminerleri gibi uzun vadeli kariyer gelişimini teşvik eden etkinlikleri koordine etmekle de yükümlüdürler. Bu etkinlikler, çalışanlara sürekli eğitim fırsatları sağlayarak çalışan performansını iyileştirmekte ve çalışan bağlılığını artırmaktadır.

 

Kadrolama: İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının çoğu, personel alımı etrafında döner. İK uzmanları, ilk iş başvurusu incelemelerinden son görüşmelere ve seçimlere kadar işe alım sürecini denetlerler.

 

Anlaşmazlıkların ve çatışmaların çözülmesi: Bir insan kaynakları yöneticisinin bir diğer temel görevi de çatışma çözümüdür. Ekip üyelerinin şikayetleri olduğunda, İK uzmanları devreye girer. Durum ciddi bir işlem gerektiriyorsa, gerekli disiplinleri uygulamak İK uzmanının sorumluluğundadır.

 Bir cevap yazın