İnsan Kaynakları Planlamasının Önemi

İnsan Kaynakları Planlaması, hem olası insan gücü talebini ve arzını hem de şirketin hedefleri ile istihdamı tahmin etmenin sistematik bir sürecidir. Şirkete doğru türde becerilerin sunulmasını sağlamak için insan gücü gereksinimlerinin gözden geçirilmesi yöntemi olarak da adlandırılabilir.

 

İnsan Kaynakları planlamasının öneminden bahsedelim:

 

İnsan Kaynakları Planlamasının Önemi:

– Şirkete doğru zaman diliminde, doğru rakamlarda ve doğru türde iş gücü sağlar.

– Kaynak talebi ve arzı arasında bir denge kuran planlama, kaynakların optimum kullanımına ve ayrıca işgücü maliyetinin düşürülmesine yardımcı olur.

– İnsan gücünü daha iyi bir şekilde denetlemeye yardımcı olur, böylece tuzaklardan kaçınılabilir.

– Kuruluşun tüm çalışanları için bir yedekleme planı geliştirmesine yardımcı olur. Bu sayede iç tanıtımlar için bir yol oluşturur.

– Kuruluşu, personelin zayıf ve güçlü yönlerini değerlendirmeye zorlar ve böylece yönetimi düzeltici önlemler almaya zorlar.

– Verimlilik, kâr, beceriler vb. artış söz konusu olduğunda, kuruluş bir bütün olarak yararlanır ve böylece rakiplerine üstünlük sağlar.

 

İnsan Kaynakları Planlama Süreci

 

Herhangi bir İnsan Kaynakları Planlama modelinde yönetimin uyması gereken üç temel unsur vardır:

 

İşe alım ihtiyaçlarını tahmin etme: İşinizi yürütmek için gereken çalışan sayısını tam olarak bilmek adına iş ihtiyaçlarınızı tahmin etmenin birkaç yolu vardır. Göz önünde bulundurulması gereken faktörler, herhangi bir ülkenin ekonomik durumu, bir şirketin iç ve dış faktörleri ve ürünlere olan taleptir.

 

Arzı Değerlendirin

Bunu tahmin ederken, biri iç kaynakların değerlendirilmesi, diğeri ise olası veya dış kaynakların değerlendirilmesi olmak üzere iki yön vardır. İkisi arasında, dış faktörler ekstra özen gerektirir, bunlar arasında eğitim, işsizlik oranı ve mevcut yasa yer alır. Bu faktörlerin çok yakından değerlendirilmesi, şirketin doğru kaynakları, doğru becerilerle, doğru zamanda doldurmasına yardımcı olacaktır.

 

Arz ve talep dengesi

İnsan Kaynakları Planlamasının bu unsuru çok önemlidir çünkü bu iki güç arasında bir denge kurmak, organizasyonun belirli bir grupta çalışan eksikliği veya fazlalığı olup olmadığını anlamasında yardımcı olacaktır. Ayrıca kuruluşun tam zamanlı veya yarı zamanlı ihtiyaçlarının anlaşılmasına da yardımcı olur.