İnsan Kaynakları Danışmanlık Firmaları

İnsan kaynakları danışmanlık firmaları, bir kuruluşun insan kaynağının şirketin çıkarlarına en iyi şekilde hizmet etmesini sağlar. İnsan kaynakları danışmanlık firmaları, işe alım yaptıkları kuruluşlara özgü bir insan kaynakları modeli oluşturup geliştirerek, şirketin belirtilen hedeflerine ulaşmak için personelini etkin bir şekilde kullanmasını sağlar. Bu sayede iş gücü yüksek verimlilikte çalışır.

 

İnsan kaynakları danışmanlık firmaları genellikle şirketlere işgücünü konu alan çok çeşitli konularda danışmanlık hizmeti vermek üzere çağrılır. Örneğin, yeni kurulan şirketler insan kaynakları konusunda şirket politikası ve kültürünü oluşturmak için insan kaynakları danışmanlık firmalarını tercih edebilir.

 

İşe alım danışmanlık firmaları da insan kaynakları danışmanlık firmalarının alt hizmetidir. İnsan kaynakları danışmanlık firmaları insan kaynakları alanına dair birçok hizmeti verebilir, işe alım bunlardan yalnızca birisidir. İşe alım danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi alın.

 

Danışmanlık alınan konu ne olursa olsun, amaç her zaman aynıdır; şirketi verimli bir hale getirmek.

 

İK danışmanları, muhasebe, satış, pazarlama, finans ve elbette insan kaynakları yönetiminde, insan kaynaklarındaki sorunları ve verimsizlikleri ve bunların nasıl çözüleceğini tam olarak anlayabilmelidir.

 

İnsan kaynakları danışmanlık firmalarında çalışan İK danışmanlarının çoğu eğitimli ve deneyimli İK uzmanlarıdır.

 

İK danışmanları bir insan kaynakları danışmanlık firmasında çalışmak yerine bireysel de çalışabiliyor ancak insan kaynakları danışmanlık firmaları büyük operasyonlarda daha stratejik hizmetler sunarlar.

 

İnsan Kaynakları Danışmanlık Firmaları Ne Yapar?

  • İnsan kaynakları politikalarının yönetimi konusunda danışmanlık hizmetleri verir
  • Bir şirketin mevcut İK kültürünü ve sistemini analiz ederek ve çözümler önerir
  • İK politikalarının geliştirilmesi, gözden geçirilmesi ve uygulanmasını sağlar
  • Belirlenen İK politikalarına uyulup uyulmadığını kontrol eder, uygun olmasını sağlar
  • İnsan kaynakları projeleriyle ilgili planlar, raporlar hazırlar
  • İnsan kaynakları faaliyetlerinin denetimlerini yapar