İnsan Kaynakları: Çalışanlarınızın Güvenini Artırmanın 5 Etkili Yolu

İK politikalarının etkisi, performans ölçüm ve değerlendirmenin ötesine geçer. Bir şirketteki insan kaynakları departmanının temel amacı artık işe alma ve insan yönetimi ile sınırlı değildir. İK ekipleri tam anlamıyla büyümesinden de sorumludur. Peki bu nasıl olur? İK politikalarının yardımıyla! İK politikaları, çalışanları motive etmeye ve şirkete olan güvenlerini artırmaya yardımcı olur.

 

Mükemmel İK politikaları oluşturmanın ardındaki fikir

 

İK politikaları aracılığıyla çalışanların güvenini artırmanın yollarına girmeden önce, hangi yönlerin en önemli olduğunu bilmemiz gerekir. Çalışan odaklı bir politika planlarken İK nelere odaklanmalıdır?

Mükemmel politikalar oluştururken bir İK’nın akılda tutması gereken temel noktaları aşağıda sıraladık.

 

İş-yaşam dengesi: Çalışanın iş hayatı ile kişisel hayatı  arasında sağlıklı bir denge kurmaya odaklanın. Kişi, aile sorumluluklarını yerine getirme şansına sahip olmalı ve mesleki görevleriyle sınırlı kalmamalıdırlar. Eşit derecede gerekli olduklarından, kişisel hayattan ödün vermeden dengeyi sağlayan politikalar getirin.

 

Takdir: Bir çalışanın daha çok çalışmasını sağlamak için takdir çok önemlidir. Yaptıkları işe karşı güven oluşturur. Özellikle, şirketin büyümesinde değerlerini sorgulayan genç profesyoneller için önemlidir. Profesyonel olarak büyümelerine yardımcı olacak yapıcı tavsiyelerle çalışanlara geri bildirimde bulunun.

 

Çalışanlara sağlanan faydalar: Sigorta, kurumsal hediye vb. çalışanlara sağlanan faydalara dahil edilmesi son derece önemlidir. Çalışanın şirket için değerini ifade eder. Örneğin; şirket, sağlık sigortası aracılığıyla çalışanın sağlık giderlerini ödediğinde, çalışanın mali yükünü azaltır. Çalışan, faydalarının öneminin farkına varır ve bu nedenle hizmet avantajlarından yararlanmaya devam etmek için daha iyi çalışır.

 

Çalışan refahı: Her çalışanın hızını ve çalışma yeteneğini anlamak bir İK olarak sizin için önemlidir. Çalışanlarla iletişim kurun ve şirkette sunulan kariyer olanaklarından memnun olup olmadıklarını anlayın. Onları farklı şeyler denemeye yönlendirebilirsiniz.

 

Olumlu işyeri kültürü: İyi planlanmış İK politikaları uygulayarak şeffaf bir çalışma kültürü getirin. Her çalışanın, iş ortamında kendini güvende hissetmesi performans ve iş güvenliği açısından çok önemlidir. Çalışma teşvikleri ve esneklik de bu bağlamda düşünülmesi gereken unsurlardır.

 

Bir çalışan şirkete nasıl güven duyar?

 

İK politikaları bir çalışanın güven duymasına yardımcı olur mu? Evet. İşyeri ortamı, yönetim yaklaşımı ve performans geri bildirimlerinin tümü, çalışanların şirketteki konumları hakkında güvende olmalarını sağlamada büyük rol oynar. Küçük bir takdir jesti bile güvenlerini artırabilir ve bu tür takdirleri almaya devam etmek için onları daha iyi çalışmaya heveslendirebilir. Aşağıdaki faktörler de çalışanın güven düzeyini ve üretkenliğini etkiler. Bir İK olarak, daha iyi bir politika oluşturmak için bu ipuçlarına göz atabilirsiniz.

 

 

İş tatmini: Bir çalışan, işinden ve iş yerinden memnun olmadığı sürece, daha iyi bir fırsat arayışına girer.  Becerilerini geliştirmek için daha iyi bir iş ararlar. Çalışanların mevcut şirkette geleceklerine güven duymaları ve daha üst düzeylere ulaşmak adına çalışmaları için iş tatminini sağlamanız önemlidir.

Performans için takdir: Bir çalışanın becerilerine inanmalarını sağlamak için olumlu geri bildirim verin. Politikalar ve İK stratejileri oluştururken takdir ve çalışan teşviklerine odaklanın.

Daha iyi çalışma için kaynak sağlayın: Bir çalışana bir görev atadığınızda, onlara gerekli kaynakları sağlamak hayati önem taşır. Verilen görevi mükemmel bir şekilde tamamlamak için neye ihtiyaçları olduğunu sorun. Bu, becerilerine güvenmeyen çalışanlar için bir destek görevi görür.

Eğitim ve iletişim: Eğitim oturumları düzenleyin ve her çalışanı bunlara katılmaya davet edin. Kendine güveni olmayan veya dışarıdan yardıma ihtiyaç duyan çalışanlar için mentor atayabilirsiniz. Uzman mentorluk ile becerilerini geliştirebilir ve bu düşünceli İK politikası ile çalışanlar şirket için daha iyi performans gösterebilirler.

Şeffaf bir sistem: Bir çalışan, geri bildirimlerini doğru bir şekilde ifade etme özgürlüğüne sahip olmalıdır, değil mi? Yalnızca İK politikaları, profesyonel alanda bu şeffaflığın sağlanmasına yardımcı olabilir. Geri bildirimlerini almak için çalışanlarla daha iyi iletişim kurun. Yönetimin görüşlerini dikkate alması şirkette kendilerini önemli hissetmelerini sağlar. Bu, bir çalışanın güvenini arttırmanın mükemmel bir yoludur.

Çalışanların yetkilendirilmesine sağlayın: Çalışanlara karar verme gücü sağlamak etkili bir politikadır.