İK Yöneticilerinin ve Direktörlerinin Rolleri ve Sorumlulukları

Küçük işletme sahipleri genellikle İK ile ilgili görevlerin üstesinden gelse de işletme büyüdükçe tam zamanlı bir İK profesyonelini işe almak bir zorunluluk haline gelir. Daha büyük şirketlerin, birkaç kişinin birlikte çalıştığı, büyük bir ekibe sahip İK departmanı vardır. Bu durumda, bir insan kaynakları yöneticisi veya direktörü, çalışmalarını denetler, şirketin işe alımını sağlar ve çeşitli stratejiler geliştirir. Peki, bir insan kaynakları direktörü ve yöneticisi ne iş yapar?

 

İnsan kaynakları yöneticisi ve direktör rollerini anlamak için önce İK’yı anlamımız gerekir. Basit bir ifadeyle, İK departmanı çalışan yaşam döngüsünü yönetir. Bu, yeni çalışanları işe almayı, işe alma ve onları eğitmeyi, çalışan-işveren ilişkisini (ücret, sosyal haklar ve primler dahil) yönetmeyi ve çalışanları işten çıkarmayı içerir.

 

İK yöneticileri veya İK direktörleri arasındaki ayrım net değildir ve iki terimin sıklıkla örtüştüğünü ve birbirinin yerine kullanıldığını siz de bu yazıyı okuduktan sonra fark edeceksiniz. Tabii ki bazı ayırt edici noktalar var:

 

İnsan kaynakları yöneticisi ne iş yapar?

İK yöneticileri daha uygulamalı bir role sahiptir ve İK departmanının üst düzey stratejilerinin günlük planlamasından ve yürütülmesinden, yeni işe alım stratejileri planlayıp geliştirilmesinden, personel faydalarını denetlemekten ve daha fazlasından sorumludur.

 

İnsan kaynakları direktörü ne iş yapar?

İK direktörleri, şirket için küresel veya yerel işe alım stratejisini oluşturur, politika ve programlarının iş kanunları ve yönetmeliklerine uygun olduğundan emin olur ve kuruluşun değerleri ve hedefleri ile uyumlu bir şirket kültürü oluşturur.

 

Şimdi, İK yöneticilerinin ve direktörlerinin belirli sorumluluklarına bakalım.

 

Yeni çalışanları işe almak

 

İşe alım süreci, tüm İK profesyonellerinin görevlerinin temel taşıdır. Oldukça karmaşıktır ve birden fazla adımı vardır. Yeni bir kişiyi işe almak için İK yöneticilerinin genellikle şunları yapması gerekir:

 

  • Bir iş ilanı yazın ve yayınlayın
  • Özgeçmişleri gözden geçirin
  • Ön eleme adaylarını belirleyin
  • Beceri testlerini yönetin
  • Uygun adaylarla mülakat yapın
  • Maaş ücretini tartışın
  • İşe alma kararı verin
  • Bir iş teklifi yapın

 

 

Eğitim ve geliştirme uygulamarını yönetmek

 

İK yöneticilerinin, çalışanların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak yeterli eğitimi verebilmeleri için çalışanların yeteneklerini ve potansiyellerini hızla fark edebilmeleri gerekir. Bu herkes için faydalıdır: Şirket, ihtiyaçlarını tam olarak tanımlayabilir ve çalışanlarını kullanmak istedikleri belirli yöntemlerle eğitebilir ve çalışanlar, yeteneklerinin tanındığını ve değer verildiğini gördükçe başarılı olmak için daha istekli ve motive olurlar.

 

İK yöneticileri ve direktörleri, genellikle eğitim oturumlarını yönetmeseler de, uzun vadeli eğitim girişimleri ve programları geliştirir ve denetlerler.

 

Çalışan performansını takip etmek

 

İK yöneticileri, çalışan performansını izlemek, analiz etmek,  çalışana geri bildirim ve rehberlik sağlayabilmek için farklı seviyelerdeki yöneticilerle birlikte çalışır. Hem uzun hem de kısa vadeli hedefler ve beklentiler  açık ve şeffaf olmalıdır; aksi takdirde, İK yöneticileri bilinçsiz bir önyargıya kapılabilirler.

 

İK profesyonellerinin %89’una göre, sürekli yapılan performans yönetimi çabaları yıllık gözden geçirmelerden çok daha etkilidir. Devam eden bir değerlendirme çerçevesi oluşturmalı, performansları doğru bir şekilde yorumlayabilmelidirler.

 

İnsan kaynakları yöneticileri ayrıca ekip ve departman yöneticileriyle koordineli olarak prim dağıtımını yönetir ve denetlerler.

 

İletişimi yönetmek ve geliştirmek

 

İK yöneticilerinin sorumluluğunun önemli bir unsuru, çalışan-işveren ilişkisini kolaylaştırmak ve aradaki bağı oluşturmaktır. Bu, şirket yönetiminin hedefleri ve gereksinimleri etkili bir şekilde iletebildiğinden ve çalışanların, çalışmak için iyi koşullara sahip olduğundan emin olması anlamına gelir.

 

İK yöneticilerinin ayrıca, farklı ekipler ve departmanlar arasındaki iletişimin sorunsuz olmasını ve olası çatışmaları belirlemek, çözmek için çalışmasını sağlamaya yardımcı olması gerekir.

 

Organizasyon ve şirket kültürünü yönetmek

 

Organizasyon ve şirket kültürünü yönetmek hem İK yöneticilerinin hem de İK direktörlerinin sorumluluğundadır ve bunu her şirketin başarılı bir şekilde oluşturması için çok önemlidir.

 

Şirket kültürü, çalışanlar ve yöneticiler arasında paylaşılan tutumlar, değerler ve hedefler dizisidir. Çalışanlara ait olma, tatmin duygusu verir ve tüm ekiplerin birlikte hedeflere doğru çalışmasına yardımcı olur.

 

İK direktörleri üst düzey şirket kültürü stratejisini geliştirmekten sorumluyken, İK yöneticilerinin onu hayata geçirmesi ve ilkelerinin uygulandığından emin olması gerekir.

 

Güvenli ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratmak

 

İK yöneticileri ve direktörleri, çalışanların hem fiziksel hem de psikolojik güvenliğini garanti etmelidir. Çalışanların güvenliğiyle ilgili olası durumları soruna dönüşmeden önce tanımlayabilmeleri ve çözebilmeleri gerekir.

 

Buna ek olarak, tüm çalışanlara her zaman adil davranılmasını garanti altına almak ve herkesin fırsatlara, bilgilere ve rehberliğe eşit erişime sahip olmasını sağlamak için çalışırlar. Gerçekten kapsayıcı bir çalışma ortamı, çalışanların memnuniyetini ve mutluluğunu artırır, şirketlerin performansını iyileştirir ve en iyi yetenekleri elde tutmalarına yardımcı olur.

 

 

Maaşları ve faydaları denetlemek ve yönetmek

 

İK yöneticileri ve direktörleri, çalışanların sosyal yardımlarını ve ücretlerini denetlemekten ve yönetmekten ve hem gönüllü hem de zorunlu faydalar için kapsamlı bir fayda programı oluşturmaktan sorumludur. Şirket faydaları, emeklilik planı, hisse senedi opsiyonları, ücretli izin, ebeveyn izni ve diğerlerini içerebilir.

 

Üst düzey yetenekleri elde tutabilmek ve rekabetçi ücret ve faydalar sağlayabilmek için operasyonel maliyetleri sınırlamak ile teşvik edici bir çalışma ortamı yaratmak arasında doğru dengeyi sağlamak gerçekten karmaşık bir iştir ve İK yöneticilerinin şirketlerinin gelişmesine yardımcı olmak için bu dengeyi başarılı bir şekilde yönetmesi gerekir.

 

Çatışmaları ​​ele almak

 

İK yöneticileri, şirket içindeki çatışmaları çözmek, azaltmak ve gerektiğinde harekete geçmek için ele alır. Bunun için, şirket içi anlaşmazlıkları ​​ele almanın yasal yönlerini bilmeleri ve en iyi uygulamaları uygulayabilmeleri, bu gibi zor durumları şirketin günlük operasyonlarını ve işleyişini bozmadan çözebilmeleri gerekir.Bir cevap yazın