İK Kontrol Listesi: Performans Programları ile Çalışan Gelişimini Artırma

Geçtiğimiz aylarda, İK ekiplerinin çalışan gelişimini yaratıcı bir şekilde desteklediği birçok yol gördük. Birçok inovatif İK ekibi, mevcut performans programlarıyla profesyonel büyümeyi artırmanın yollarını belirledi. İK uzmanları, gelişim odaklı hedefler oluşturarak, yöneticiler ve çalışanlar arasında sağlıklı tartışmaları başlatmaya ve ekip üyelerinin doğru beceri setlerini oluşturmalarına yardımcı oluyor. Performans programlarınızla bir büyüme ve gelişme kültürü aşılamak için bizim de birkaç önerimiz var!

 

Performans görüşleri

 

Görüşme formunuza, gelişim hedeflerini bilgilendirmek için başarılar ve fırsat alanları hakkında sorular ekleyin. Örnekler arasında, “Gurur duyduğunuz 3-5 başarı nedir?” sayılabilir. ve “Geçen çeyrekte en az %10 daha iyi yapabileceğiniz önemli bir şey var mıydı?”

 

Ayrıca performans görüşme formunuza, “Önümüzdeki çeyrekte hangi bilgi, deneyim ve/veya işbirliği fırsatları size fayda sağlayacak?” ve “Bir sonraki kariyer adımınızın ne olmasını istiyorsunuz?” gibi özellikle kariyer gelişimiyle ilgili soruları ekleyin.

 

İnceleme döngünüz tamamlandıktan sonra, potansiyel gelişim alanlarını tartışmak için çalışanları meslektaşları buluşmaya davet edin. Bu, kariyer hedeflerine ulaşmak için taktiklerini ve stratejilerini sağlamlaştırmalarına yardımcı olacaktır.

 

Hedefler

 

Tüm çalışanları en az 1 gelişim odaklı hedefe sahip olmaya teşvik edin. Ekip üyeleri, gelişim hedeflerindeki ilerlemeyi izlemek için önemli sonuçlar eklemelidir.

 

Yöneticileri ve ekip üyelerini, ilerlemeyi tartışmak ve gerektiğinde hedefleri değiştirmek için üç ayda en az bir kere hedefleri tekrar gözden geçirmeye davet edin.

 

1:1ler

 

Şirketinizde geliştirme odaklı 1:1 konuşmalar başlatın. Bunlar, çalışanların büyümesini teşvik etmek için küçük bir check-in işlevi görebilir!

 

İşyerinde daha sessiz zamanlar için, yöneticileri ve çalışanları 1:1’lerine gelişim odaklı konular eklemeyi önerebilirsiniz. Çalışanların gelişim etkinliklerini takip etmeleri ve tamamlanmasını sağlamaları için çeşitli uygulamalardan yararlanın.

 

Geri bildirim

 

Çalışan performansına bütünsel bir bakış sağlamak için tüm paydaşlardan (yöneticiler, ekip, liderler) geri bildirim alınabilmesini sağlayın.

 

Bir anlaşmayı sonuçlandırmak veya büyük bir projeyi tamamlamak gibi önemli kilometre taşlarından sonra ekip üyelerinin geri bildirim istemesini en iyi uygulama haline getirin. Bu, çalışanların bir sonraki projelerine uygulayabilecekleri ilgili öngörüler oluşturacaktır.

 

Çalışanların favori iş yeri uygulamalarıyla ekip üyelerinin geri bildirim istemesini kolaylaştırın. Slack, Microsoft Teams, Gmail ve Outlook ile entegrasyonları sağlayabilirsiniz.

 

Katılım Anketleri

 

Katılım anketinize “Kariyer Gelişimi” ile ilgili bir bölüm ekleyin. “Şirketimde başka rollere geçme seçeneğim var” ve “Kariyerimi şirketimde nasıl geliştireceğimi anlıyorum” gibi soruları içerir.

 

“Kariyer Gelişimi” bölümündeki puanların, “Liderlik” ve “Çalışma Ortamı” gibi diğer alanlardaki sonuçlarla nasıl karşılaştırıldığını anlayın. Puanlar daha düşükse ve gelişim şirket önceliğiyse,daha derine inmek ve olası çözümleri belirlemek için çalışan odak grupları oluşturun.

 

Tüm ekip üyelerinin profesyonel olarak ilerleme fırsatlarına sahip olmasını sağlamak için “Kariyer Gelişimi” puanlarını mutlaka çalışan demografisine göre dilimleyin.

 

 

 Bir cevap yazın