Her İK Profesyonelinin Bilmesi Gereken 7 İnsan Kaynakları Yönetimi Temeli

İnsanlar, herhangi bir şirketin başarısının temel taşıdır. Çalışanların performansı, bir şirket için bir yükümlülük veya varlık olabilir. Bir İK uzmanı olarak, şirketinizin ne kadar başarılı olduğu konusunda çok önemli bir rol oynuyorsunuz. İyi İnsan Kaynakları Yönetimi, her büyüklükteki şirket için esastır. Bu yazımızda İnsan Kaynakları Yönetiminin temellerini inceleyeceğiz!

 

  1. İşe Alım ve Seçim

 

İşe alım ve seçim, tartışmasız İK’nın en görünür görevidir. İlk mülakatınızı hatırlıyorsunuz, değil mi?

 

Adayları işe almak ve şirket için en iyilerini seçmek önemli bir İK sorumluluğudur. İnsanlar, organizasyonun can damarıdır ve en uygun olanı bulmak kilit bir görevdir.

 

  1. Performans yönetimi

 

Çalışanlar işe dahil olduktan sonra performans yönetimi önem kazanır. Performans yönetimi, ikinci İK temelidir. İnsanların işte en iyi benlikleri olmalarına yardımcı olmayı ve şirketin kârlılığını artırmayı içerir.

 

Genellikle, çalışanların ilgilenmeleri gereken tanımlanmış bir dizi sorumluluk vardır. Performans yönetimi, çalışanların performansları hakkında geri bildirim almalarını, en iyi performanslarına ulaşmalarını sağlayan bir yapıdır.

 

  1. Öğrenme ve gelişme

 

İnsanlar, içinde büyüdükleri ülkenin, çeşitli kültürel etkilerin ve deneyimlerinin ürünüdür. İK içinde öğrenme ve gelişim, çalışanların süreçlerdeki, teknolojik ve toplumsal değişikliklere uyum sağlamasını sağlar.

 

Öğrenme ve geliştirme, çalışanların yeniden beceri kazanmalarına ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrenme ve Geliştirme (L&D), İK tarafından yönetilir ve iyi politikalar, şirketi uzun vadeli hedeflerine doğru ilerletmede çok yardımcı olabilir.

 

  1. Yedekleme planlaması

 

Yedekleme planlaması, kilit çalışanların şirketten ayrılması durumunda planlanma sürecidir. Örneğin, önemli bir üst düzey yönetici işini bırakırsa, yeni birinin hazır olması sürekliliği garanti eder ve şirkette önemli ölçüde maliyeti azaltabilir.

 

Yedekleme planlaması genellikle performans derecelendirmelerine ve L&D çabalarına dayanır. Bu, bir yetenek hattının oluşturulmasıyla sonuçlanır. Birinin ayrılması durumunda nitelikli ve (kıdemli) pozisyonları doldurmaya hazır adaylardan oluşan bir havuzunuzun bulunması gerekmektedir. Bu yetenek hattını inşa etmek ve beslemek, iyi insan yönetiminin anahtarıdır.

 

  1. Maaş ve faydalar

 

İK temellerinden bir diğeri de maaş ve yan haklardır. Adil ücretlendirme, çalışanları motive etme ve elde tutmanın anahtarıdır. Ücretle ilgili insan kaynakları yönetiminin temellerinden biri hakkaniyet ve adaletin sağlanmasıdır.

 

Doğru ödeme teklifini yapmak, en iyi yetenekleri çekmenin önemli bir parçasıdır. Bu, şirketin bütçesi ve kar marjları ile dengelenmelidir. İK, ücret artışlarını izlemeli ve gerekli  standartları belirlemelidir.

 

  1. İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

 

Son iki İK temel bilgisi, İK uygulamaları değil, İK’yı daha iyi yapmak için kullanılan araçlardır. Birincisi, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi veya HRIS’dir. Bir HRIS, yukarıda tartıştığımız tüm temel taşları destekler. Örneğin, işe alım ve seçim için İK uzmanları, başvuranları ve işe alınanları takip etmek için genellikle bir Başvuru Takip Sistemi veya ATS kullanır.

 

Performans yönetimi için, bireysel hedefleri takip etmek ve performans derecelendirmelerini koymak için bir performans yönetim sistemi kullanılır.

 

  1. İK verileri ve analitiği

 

İK temellerinin sonuncusu, veri ve analitik etrafında döner. Son yıllarda İK departmanları, daha fazla veriye dayalı olma yolunda büyük bir adım attı.

 

Az önce tartıştığımız İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri aslında bir veri giriş sistemidir. Bu sistemlerdeki veriler daha iyi ve daha bilinçli kararlar vermek için kullanılabilir.

 

Kritik verileri takip etmenin kolay bir yolu, İK ölçümleri veya İK KPI’larıdır. Bunlar, bir şirketin belirli bir ölçümde nasıl performans gösterdiğini yanıtlayan özel ölçümlerdir. Buna da İK raporlaması denir.