Etkili Bir Yeni Çalışan Oryantasyon Programının 6 Temel Unsuru

Çalışan oryantasyonu, insan kaynakları işlemlerinin en önemlilerinden biridir. “İlk izlenim yaratmak için asla ikinci bir şansınız olmaz”, yeni çalışanları yönlendirmek veya işe almak için gerçekten geçerli olan bir sözdür.

 

Sektör ne olursa olsun, etkili yeni çalışan oryantasyonu en az altı temel unsuru içermelidir.

 

  1. Şirketin misyonu, temel değerleri ve kültürü hakkında bilgi

 

Evrak işlerini tamamlama ve yeni bir çalışanı işe almanın tüm ayrıntılarıyla ilgilenme çılgınlığı içinde birçok işveren, oryantasyon sürecinde kapsayıcı misyonlarını, temel değerlerini ve kültürlerini vurgulama ihtiyacını gözden kaçırıyor. Bu, yeni çalışanları şirketin iş hedefleriyle uyumlu hale getirmek için çok önemlidir.

 

  1. İşverene sağlanan faydalar hakkında bilgi

 

Bazı başarılı şirketlerde, çalışanlara sağlanan faydaların maliyeti, çalışanın ücretinin veya maaşının yüzde 70’ine yaklaşabilir. Yeni işe alınanlara şirketin tüm kurallarını veya politikalarını anlatmak önemli olsa da, ayrıca işverenin çalışanlara sağladığı tüm faydaları “satması” gerekir.

 

Çalışanları tüm bu avantajlar hakkında bilgilendirmek, istihdam ilişkisinin olumlu bir şekilde başlamasına yardımcı olur.

 

  1. Şirket politikaları hakkında bilgi

 

Her şirketin düzenini oluşturan birçok kuralı vardır. Şirketler, çalışanlarının işveren politikaları ve bu tür yasalara uyma taahhüdü hakkında bilgilendirildiğine dair bir belge oluşturmalıdır. Oryantasyonda tartışılacak politikalardan bazıları:

 

– eşit istihdam fırsatı

– mobing olmaması

– aile ve tıbbi izinmakul konaklama

– elektronik iletişim

– sosyal medya/blog

– fazla mesai

– güvenlik ve sağlık

– sağlık sigortası yardımlarının devamı

– çalışma alanlarının denetimi

– işyerine tehlike madde getirilmemesi

– işyerinde şiddet

 

  1. Yeni çalışanın iş görevleri hakkında kapsamlı açıklama

 

Etkili bir oryantasyonun, yeni çalışanın iş görevleri hakkında ayrıntılı bir açıklamayı içermesi gerekliliği tartışmaya kapalıdır. Bu açıklama şunları içerebilir:

 

– işteki başarı ve başarısızlık ölçütleri hakkında bilgi

– performansın nasıl, ne zaman ve kim tarafından ölçüleceği

– çalışanın işi öğrenmesine ve başarılı olmasına yardımcı olacak hangi kaynaklar mevcuttur?

– işin şirketin genel işiyle ne kadar ilgili olduğu

 

  1. Dokümantasyon

 

Oryantasyon sürecinin belgelenmesi, yasalara uygunluğu kanıtlamak için oldukça önemlidir. Bazı şirketler bu adımı atlamaktadır. Dökümantasyon sürecini atlamamak herhangi bir sorun durumunda şirketinize büyük fayda sağşayacaktır.

 

Çözüm

 

Yeni işe alınan oryantasyon programlarının her bir şirkete, sektöre ve belirli işlere göre uyarlanması gerekir. Yine de, bu temel 5 unsuru kullanarak, oryantasyon sürecinizin temelini oluşturabilirsiniz.