Düşük Performans Durumlarında Yöneticiler Ne Yapmalı?

Elbette, düşük performans durumlarıyla başa çıkmak, bir yöneticinin başarılı bir şekilde ele alması gereken önemli bir görevdir. Düşük performansı ele almak için izlenebilecek bazı önemli adımlar aşağıda sıralanmıştır:

 

Sorunu Tanımlama

İlk adım, düşük performansın kökenini tanımlamaktır. Sorunun kaynağı, çalışanın yetersiz becerileri mi, motivasyon eksikliği mi yoksa diğer faktörler mi? Bu soruların yanıtları, çözüm yolunu bulmanıza yardımcı olacaktır.

 

Açık İletişim

Sorunları açık bir şekilde tartışmak ve çalışanın görüşlerini dinlemek önemlidir. Yönetici olarak, çalışanlarınızla düşük performansı nasıl iyileştirebileceğinizi anlamak için açık iletişim kurmalısınız.

 

Performansı Değerlendirme

Performans düşüklüğünü somut bir şekilde değerlendirmek önemlidir. Performans gözlemlemek, çalışanın neleri doğru yapabildiğini ve neleri eksik yaptığını belirlemek için kullanışlı olabilir.

 

Hedefler Belirleme

Düşük performansı düzelten somut hedefler koymak, çalışanın ilerlemesini izlemek ve motive etmek için önemlidir. Bu hedefler SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound – Özgül, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili, Zaman sınırlı) kriterlerine uygun olmalıdır.

 

Eğitim ve Geliştirme

Çalışanın eksik olduğu alanlarda eğitim ve geliştirme fırsatları sunmak, performanslarını artırabilir. Eğitim programları veya mentorluk gibi kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

 

Motivasyonu Artırma

Çalışanların motivasyonunu artırmak, düşük performansla başa çıkmak için kritik bir faktördür. Teşvik edici geri bildirimler, ödüllendirme programları veya daha fazla sorumluluk verme gibi yöntemlerle motivasyonu destekleyebilirsiniz.

 

Düzenli Geri Bildirim

Performansı düzelten çalışanlarla düzenli olarak geri bildirimde bulunmak önemlidir. Olumlu gelişmeleri takdir edin ve düzeltilmesi gereken alanları net bir şekilde iletmekten kaçınmayın.

 

İlerleme İzleme

Düzelmeleri izlemek ve düşük performansın sürekli bir sorun olup olmadığını belirlemek için düzenli takip ve değerlendirme yapın.

 

Alternatif Çözüm Yolları

Eğer çalışanın performansı düzelmezse, alternatif çözüm yollarını düşünmelisiniz. Bu, pozisyon değişikliği, performans düzeltilmezse işten çıkarma gibi seçenekleri içerebilir.

 

Dürüst ve Adaletli Olma

Tüm süreç boyunca dürüst ve adil olmak önemlidir. Çalışanlarınıza eşit davranmak, tüm çalışanların kurallara uyması ve aynı fırsatlara sahip olması gerektiği anlamına gelir.

 

Düşük performansla başa çıkmak, sabır ve tutarlılık gerektiren bir süreç olabilir. Ancak yöneticilerin bu süreçte etkili bir şekilde iletişim kurması, destek sağlaması ve motivasyonu artırması, çalışanların performansını artırmak için önemli adımlardır.