Başarıya Ulaşmak İçin Yetki Devretmeyi Öğrenin

İş hayatında çalışanların çalışma düzenlerini bozan en önemli durumlardan birisi yeterli seviyede inisiyatif alamamak oluyor. Bu tip durumlarda, çalışanlar daha fazla inisiyatif almak isterlerken yöneticiler buna karşı çıkabiliyor. Yetkilerini devretme konusunda çekimser kalan yöneticiler, çalışanlarından istedikleri verimi alamamanın olumsuzluğunu da yaşayabiliyorlar.

 

İş hayatında içerisinde bulunduğumuz yeni dönemde yetkinin ne kadar önemli olduğunun altını çizmekte fayda var. Yöneticiler, ekiplerini başarılı bir şekilde yönetebilmek için astlarına bazı iş konularında yetki vermelidirler. Başarılı yöneticilere baktığımız zaman, gerekli durumlarda yetkilerini devreden yöneticiler olduklarını da görebilmemiz mümkün.

 

Yetki Devrinin İş Hayatında Olumlu Etkileri

 

Günümüzde pek çok ekip içerisinde iş yoğunluğunun artmasından dolayı, şirketler daha fazla uzmana ihtiyaç duyabiliyorlar. İş hayatında süregelen bir dijitalleşme süreci bulunuyor ve şirketlerin bu süreç içerisinde var olabilmeleri için dijitalleşmeye açık olan çalışanları çalıştırmaları gerekiyor. Hal böyle olunca, tek bir yöneticinin bütün alanlarda başarılı işler yapması bir hayli zor bir durum haline geldi.

 

İş yoğunluğunun azaltılması ve yapılan işlerden maksimum verim alınabilmesi için iş bölümü yapılması en önemli şartlardan bir tanesi olmaktadır. İşlerin profesyonel bir bakış açısıyla çözülmesi ve bu alanda bir yardımlaşma sürecinin başlatılması için, yöneticilerin gerekli durumlarda yetkilerini devretmeleri gerekebilir.

 

Yetkilerini Devreden Yöneticilerin Yaşadıkları Başarılar

 

Yetki devri konusu insan kaynakları alanın en fazla üzerinde durduğu konulardan bir tanesi olmaktadır. Yetkisini devreden yöneticilerin elde etmekte oldukları bazı başarılar var. Özellikle, çalışanlar üzerinde bir saygınlık kazanmak için gerekli iş dağılımının ve yetki devrinin yapılması son derece önemlidir. Aynı zamanda, çalışanların daha fazla inisiyatif almaya başlamaları şirkete olan bağlılıklarını da artırmaktadır.Bir cevap yazın