2023 Yılında Karşımıza Çıkacak 5 Liderlik Trendi

Pandemiden karmaşık bir çalışma dünyasına geçiş sürecinde liderlerin ihtiyaç duyduğu beş kritik özellik ile karşınızdayız!

 

Şirketiniz, geleneksel liderlikten daha ilerici bir liderlik uygulamasına geçişi desteklemeye hazır mı? Markanızın geleceğini güvence altına almak için gereken beş temel liderlik uygulamasını sizler için özetledik.

 

1: Yansıtıcı ve şefkatli liderlik uygulayın

Daha fazla çalışan katılımı yaratan, özgünlüğe dayalı, yansıtıcı liderliğe ihtiyaç olacak. Otoriteye ve güce dayalı geleneksel liderlik biçimleri, birçok şirket tarafından istenen gerekli performansı üretmekte giderek başarısız oluyor. Daha fazla karmaşıklık, uzak çalışma biçimleri ve gelişen sosyal, kültürel perspektifler, liderliğin nasıl uygulandığı, üretildiği ve tüketildiği konusunda yeniden biçimlendirmeyi gerektiriyor.

 

Lider olarak bunları yapıyor musunuz?

 

 • Özgünlük yaratmak için hem olay sırasında hem de sonrasında yüksek kaliteli yansıma alıştırması yapıyor musunuz?

 

 • Duygu ve şefkatle nasıl iletişim kuracağınız konusunda uzman mısınız?

 

 • Hatalarınızı sahipleniyor musunuz?

 

 

2: Ekip üyelerini gelişmeleri için destekleyin (sadece şirketin hayatta kalması için değil)

COVID-19 salgını, tüm alanlarda çalışanlarınıza özen göstermeniz gerektiğini daha da öne çıkardı. Evde çalışmak, bazıları için daha başarılı olmalarını sağlarken bazıları için daha karmaşık hale geldi. Her iki durumda da iş yeri geri dönülmez bir şekilde değişti ve liderlerin ekiplerinin başarılı olmasını sağlamak için yeni yollar bulması gerekecek.

 

Lider olarak bunları yapıyor musunuz?

 

 • Ekip üyeleriyle güvene dayalı, şüphe duymayan bir ilişki geliştiriyor musunuz?

 

 • Ekip üyelerine iletişim kurmaları için fırsatlar sağlıyor ve işte mutlu olmaları için gerekli koşulları yaratıyor musunuz?

 

 • Ekip üyelerinin mükemmelleşmesini ve büyümesini destekleyecek şekilde mevcut çerçeveleri anlamaya çalıyor musunuz?

 

 • Bazı insanların evde daha iyi çalıştığını ve işin nasıl başarıldığına dair daha esnek bir uygulamaya ihtiyaç duyduğunu kabul ediyor musunuz?

 

3: Gelişmekte olan bir zihniyet geliştirin

Geleceğe doğru ilerlemek için şirketlerin faaliyet gösterdikleri ve sürekli değişen ortamlara hızla uyum sağlayabilmeleri gerekir. Geçmişin yönetim tarzı kısa vadeli sonuçlar verebilir ancak sonuçta sizi ve şirketi içten içe çürütebilir.

 

Daha iyi uyum sağlama yeteneğine sahip bir şirket, onları sürekli olarak hem “işleri daha iyi yapmayı” hem de “daha iyi şeyler yapmayı” aramaya iten büyüme zihniyetine sahip liderlerle başlar.

 

Lider olarak bunları yapıyor musunuz?

 

 • Başarılı kuruluşlar için kritik bir ihtiyaç olan uyarlanabilir bir kültür oluşturuyor musunuz?

 

 • Şirketi daha iyi hale getirmek için kendi başarısızlıkları birer fırsat olarak kucaklamayı öğreniyor musunuz?

 

 • Soru sorarken rahat mısınız?

 

 

4: Başkalarının liderlik özelliğini geliştirin

Şirketinizdeki liderliğin kalitesi, başarı ve başarısızlık arasındaki farktaki en önemli faktördür. Yine de çoğu şirket, liderlik kapasitelerinin geliştirilmesine gerekenden az yatırım yapıyor ve bireysel lider gelişimine odaklanarak yatırımlarına çok sık (yanlış bir şekilde) öncelik veriyor. Biz buna Temel Liderlik Geliştirme Yanılgısı (FLDF) diyoruz. Bunun yerine şirketlerin, liderliğin kuruluş genelinde nasıl dağıtıldığına ve yetkilendirildiğine bakması ve kolaylaştırma yoluyla kolektif liderlik gelişimi üstlenmesi gerekir.

 

Lider olarak bunları yapıyor musunuz?

 

 • Liderliği paylaşıyor ve gerektiğinde liderliği ekip genelinde dağıtıyor musunuz?

 

 • Ekiplerin içinde liderlerin büyümesini teşvik ediyor musunuz?

 

 • Ekibi bireyin önüne koyup kendilerini ve liderliklerini geliştirmek için bir ekip yaklaşımı kullanıyor musunuz?

 

 

5: Büyümek için fırsatlar sağlayın

Yetenek yönetimi ve yedekleme planlaması, bir şirkette doğru şekilde uygulanması en zor gelişim işlevlerindendir. Mevcut istihdam piyasasının rekabetçiliği ile ekip üyeleri, kendilerine gelişim fırsatları ve geleceğe giden yollar verilmezse, şirketinizde çok durmayacaktır.

 

 

Lider olarak bunları yapıyor musunuz?

 

 • Her ekip üyesinin yetenekli olduğu ve şirkete değerli bir katkı yaptığı anlayışını gösteriyor musunuz?

 

 • Kuruluşun performans yönetim sistemini açıkça ifade ediyor ve destekliyor mu?

 

 • Yetenek gelişiminin tüm bir kariyer boyunca devam etmesi gerektiğini benimsiyor musunuz?

 

 

Sonraki adımlar:

Liderlik hiçbir zaman kolay olmadı! Bu gözlemlerin de gösterdiği gibi, liderlerin daha karmaşık koşullarda daha fazlasını yapması gerekiyor.