2023 İşe Alma ve İşe Alım Trendleri

2023’e girerken şirketler, seyrek ve rekabetçi bir yetenek pazarından kalifiye adayları çekmekte zorlanacaklar. 2022’den sonra, insan kaynakları departmanları, daha verimli, modern ve proaktif olmak için işe alım ve elde tutma yaklaşımlarını değiştirmek zorunda kaldı.

 

İşe Alım Daha Proaktif Olacak

2023’te, İK’nın doğru yeteneği bulmak için temel stratejiler kullandığı, reaktif işe alımdan proaktif işe alıma geçişi görmeye devam edeceğiz.

 

Rekabetçi Faydalar

İşe alım görevlileri, cazip yan hak paketleri sunmanın bir şirketi mevcut pazarda önemli ölçüde daha rekabetçi hale getireceğini bilmelidir. Adaylar, beceri seviyelerine ve deneyimlerine uygun ücretin yanı sıra değerli ve anlamlı faydalar sunulduğunda işlerinden daha fazla memnuniyet bildiriyorlar. Bundan sonra daha fazla şirket, daha yüksek maaşlara yatırım yapmanın ve cazip yan hak paketlerin yetenekleri çekmenin ve elde tutmanın önde gelen yolu olacağını anlayacak.

 

Maaş Şeffaflığı

Maaş şeffaflığı bu yıldan itibaren ön plana çıkmaya başlayacaktır. Kanunen gereksin veya gerekmesin 2023 yılından itibaren şirketler maaş şeffaflığı konusunda hassas olacaklardır. Özellikle kadın ve erkek arasındaki haksız maaş farkları da böylece ortadan kalkacak, daha adil ve güvenilir şirket yapıları oluşacaktır.

 

Aday Havuzları Oluşturma

2023 yılından itibaren işe alım uzmanları, değerli yetenek ve becerilere sahip adayları aktif olarak aradıklarını bildirdikçe, pozisyon açığı olmasa bile potansiyel başvuru havuzları oluşturacaklar. Bu şekilde, işler açıldığında, işe alım uzmanı adaya direkt ulaşacak ve onu güvence altına alacaktır. Proaktif işe alım uzmanları ayrıca yetenek havuzlarıyla ilişkiler kurmak ve ortaya çıkan işe alım trendlerini yakından takip etmek için çaba sarf eder.

 

Sosyal medya

Son on yıldır, proaktif işe alım uzmanları, potansiyel adayları keşfetmek ve izlemek için sosyal medyaya yöneldi. Sosyal medya, insan kaynakları profesyonelleri tarafından işveren markasını ve değerlerini vurgulamak için bir araç olarak da kullanılabilir.

 

Çalışanları Elde Tutma Çabalarını Artırmak

Devir oranları artıyor ve birçok insan kaynakları departmanı, yetenekleri elde tutmayı artırmak için stratejiler geliştirmek ve uygulamak konusunda daha proaktif bir yaklaşım benimsiyor.

 

Anlamlı Zamlar ve Çalışan Tanıma Programları

Bugünün çalışanları, bir şirkete harcadıkları zaman, çalışma ve çabanın hem takdir edildiğini hem de yeterince karşılandığını hissetmek istiyor. Yıllık planlanmış zamlara, yaşam maliyeti artışlarına ve diğer enflasyonla ilgili ayarlamalara ek olarak, istisnai çalışmaya karşılık verilen primler, sürekli motivasyonun ve performansın desteklenmesine yardımcı olacaktır. Çalışan başarılarını açıkça takdir etmek, ekibinize yaptığı işe değer verildiğini göstermenin başka bir harika yoludur.

Kaynak: Forbes