2022 için İhtiyacınız Olacak 20 Çalışan Bağlılığı İstatistiği

Bir şirketin başarısı, kurum kültürü, çalışan deneyimi ve uyum sağlama yeteneği gibi çeşitli faktörlere bağlıdır ancak çalışan bağlılığı istatistiklerinin, bunun aslında başarının en önemli güçlerinden biri olduğunu gösterdiğini biliyor muydunuz? Çalışan bağlılığı, finansal başarıyı da oldukça artırır.

 

Çalışan Bağlılığı Nedir?

 

Bağlılığı tanımlamanın birkaç yolu vardır ancak esasen çalışan bağlılığı, bir çalışanın şirketlerine duygusal bağlılığı ve psikolojik yatırımıdır. Bağlı çalışanlar hem iş hem de ekip konusunda heveslidir. Şirketi önemserler ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak isterler.

 

Bağlı bir işgücünün şirketler için sayısız avantajı vardır. Elinden gelenin fazlasını yapmaya hazır ve istekli çalışanlar şu konularda şirkete yardımcı olabilir:

 

– Verimliliği artırmak,

– Üstün müşteri hizmeti sağlamak,

– Motivasyonu artırmak,

– Çalışan devrini azaltmak

 

Daha yüksek çalışan bağlılığı, daha iyi iş sonuçlarına yol açar. Çalışanlara gerçekten şirketlerinin geleceğinin paydaşları gibi davranıldığında ve işe anlam yüklendiğinde kolları sıvamaya ve işi bitirmeye daha istekli olurlar. Bu, elbette, iş performanslarını oldukça artıracaktır.

 

Sonuç olarak, günün sonunda, şirketlerin en değerli varlığı çalışanlarıdır.

 

Diğer taraftan, bağlı olmayan çalışanlar bir şirket için tahmin edilemeyecek kadar şirkete zarar verebilir.

 

Bağlılığın başarının çok önemli bir itici gücü olduğunu ve her kurumsal kültür ve stratejinin ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini anlayan şirketler, en fazla kazanan şirketler olacaktır.

 

Aşağıda, işyerinizde çeşitli uygulamalar yapmak için size ilham verecek çalışan bağlılığı hakkında 50 istatistikten oluşan bir liste oluşturduk:

 

1- Şirketlerin %63’ünden fazlası çalışanları elde tutmanın onları işe almaktan daha zor olduğuna inanıyor. (Zenefits)

 

 

Bu çıkarım, 50 ila 500 çalışanı olan ABD’deki 600 işletmenin verilerine dayanmaktadır. Şirketler esneklik sağlamalı ve çalışanlarının fikirlerini paylaşmalarına izin vermelidir. Takdir, saygı ve büyüme fırsatları, yetenekleri elde tutmanın kesin yollarıdır.

 

2- Bağlılığı yüksek çalışanları olan işletmeler, devamsızlıkta %41 oranında bir azalma görüyor. (Gallup)

 

 

Devamsızlık, üretkenlik üzerinde son derece olumsuz bir etkiye sahiptir ve bu da sonuçta şirkete zarar verir. Bunu düzeltmek için işverenler işyerindeki stresi azaltabilir, katılımı ödüllendirebilir ve esnek saatler sunabilir.

 

3- Çalışanların %40’ı işte daha mutlu olsalardı rollerinde daha fazla çalışmaya istekli olurlardı. (Human Capital Institute)

 

 

Çalışanlar işverenlerine bağlı hissettiklerinde motive olurlar ve çalışma saatlerinde daha fazlasını yaparlar.

 

4- Son derece bağlı ve etkin bir iş gücü oluşturmak, bir şirketin elde tutma oranını %54’e kadar artırabilir. (Hay Group)

 

 

Yeni çalışanları aramak, işe almak ve eğitmek pahalıdır. Şirketler seçici olarak işe almalı, takdir ve övgü konusunda cömert olmalı ve önemli kararlarda çalışan geri bildirimlerini hesaba katmalıdır.

 

 

5- Şirketlerin yalnızca %55’i çalışan bağlılığı verilerini düzenli olarak analiz ediyor ve yalnızca %22’si işten ayrılmayı neyin tetiklediğini biliyor. (The Predictive Index)

 

 

Katılım verilerini atlamak çok büyük bir kaçırılmış fırsattır. Şirketler bu değerli bilgileri çalışan devrini azaltmak, sorunları çözmek için harekete geçmek ve İK’yı konuyla ilgili tutmak için kullanabilirler.

 

6- Bağlılık, bir çalışanın işteki ilk yılından sonra %7 azalır. (Quantum Workplace)

 

7- Yöneticilerin sadece %17’si çalışan bağlılığını artırmanın en önemli öncelik olduğunu düşünüyor. (The Predictive Index)

 

8- İşyerinde anlam bulan çalışanların, bir işte kalma olasılıkları, olmayanlara göre 3 kat daha fazladır ve ayrıca 1,4 kat daha ilgililerdi. (New York Times)

9- Çalışanlara daha bağlı olmaları için neye ihtiyaçları olduğu sorulduğunda, %37’si yöneticileri tarafından kişisel tanınmanın onları daha iyi çalışmaya motive edeceğini söyledi. (Great place to work)

 

10- Çalışanların orta-ağır düzeyde tükenmişlik yaşadığı şirketler, bağlı çalışanlara sahip olma ihtimalinde %376 oranında bir düşüşe sahiptir. (OC Tanner)

 

11- Bir kişinin değerleri şirketin değerleriyle uyumlu olduğunda, kendilerini bağlı hissetmeleri 5 kat daha olasıdır. (Achievers Workforce Institute)

 

12- Bugün benzer bir role, sosyal haklara ve ücrete sahip başka bir şirkette iş teklif edilseydi, insanların %58’i bu işi kabul ederdi. (OC Tanner)

 

13- Çalışanlarından aldıkları geri bildirimlere göre hareket eden şirketler, bunu yapmayanların %40’ına kıyasla %80 daha yüksek bağlılık gösteriyor. (Qualtrics)

 

14- Her 3 çalışandan 1’i sıkıldığı için işten ayrılıyor. (Korn Ferry)

 

15- Her gün iş yerinde güçlü yönlerini kullanan çalışanların bağlılık hissetme olasılıkları 6 kat daha fazladır. (Gallup)

 

16- Çalışanların %70’i, sorunları çözmek için yetkilendirilmenin bağlılıklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyor. (İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği)

 

17- Çalışanların %31,3’ü ilgili olduklarını söylüyor ancak şirketlerinin çalışan deneyimini iyileştirebileceğine inanıyor. (Achievers Workforce Institute)

 

18- Çalışanların %69’u daha fazla takdir edildiklerini hissettiklerinde daha çok çalışacaklarını söylüyor. (LinkedIn)

 

19- Çalışanların %58’i şirketlerinin daha sık çalışan bağlılığı anketleri yapmasını istiyor. (Achievers Workforce Institute)

 

20- İnsanların %81’i aktif olarak yeni bir iş aramasalar bile daha iyi bir teklif için mevcut işlerini bırakıyor. (Straws)Bir cevap yazın