2022 için En İyi 5 İK İşyeri Trendi

2022’de de nasıl çalıştığımız, nerede çalıştığımız, kiminle çalıştığımız, neden çalıştığımız ve kullandığımız teknolojiler sürekli değişmeye devam edecek. Bu değişikliklerin çoğu pandemiden önce başlamış, pandemi tarafından hızlandırılmış ve işyerinin kalıcı yönleri haline gelmiştir.

 

İşte, 2022 için İK yol haritanıza eklemeniz gerekenler:

 

#1 İşin Geleceği Çalışan Sağlığında

 

Çalışanların refahı artık bir çalışan avantajı değil, aksine şimdi, bir işverenin çalışanlarını kişisel ve iş yaşamlarının her alanında desteklemesi fırsatıdır. Çalışan refahı, fiziksel refahın ötesine geçerek duygusal, finansal, sosyal ve kariyer sağlığını içerecek şekilde genişlemiştir. Pandemiden bu yana, refah, bireysel çalışana odaklanmanın ötesine geçerek tüm aile birimine yayıldı.

 

Pandeminin ikinci yılına girerken, çalışanların refahına odaklanmak, kurumsal faydaları iyileştirmekten, çalışanların bireysel ve aile yaşam deneyimlerini iyileştirmeye kaydı. Bu nedenle, bu sene çalışan refahına odaklanmamız şirketlerimiz için oldukça faydalı olacaktır.

 

#2 Hibrit Çalışma Çoğunluğun İstediği Şeydir

 

Hibrit çalışma, hepimizin bildiği üzere artık kalıcıdır. Accenture’ın araştırması, çalışanların %83’ünün hibrit bir çalışma modelini tercih ettiğini ve yüksek büyüme oranına sahip şirketlerin %63’ünün halihazırda “her yerde üretkenlik” işgücü modelini benimsediğini ortaya koyuyor. Hem çalışanlar hem de işverenler için herhangi bir yerden çalışmak, işin nerede ve ne zaman gerçekleştiğine bakılmaksızın olumlu sonuçlara sahip olmakla ilgilidir.

 

Ek olarak, işverenlerin, herhangi bir yerden iş genişledikçe yönetim yaklaşımlarının nasıl geliştiğini iletmeleri gerekir. Bu, konumlarından bağımsız olarak tüm çalışanlar için nasıl adil ve hakkaniyetli bir iş yeri yaratacaklarını açıkça tanımlamak, liderlerin fiziksel olarak hiç görmedikleri çalışanları nasıl yöneteceklerini ve ekiplerin hedeflerine ulaşırken çalışma esnekliğini nasıl elde edeceklerini anlatmak anlamına gelir. Liderler, pandemi sonrası iş ortamının şirketleri için nasıl işleyeceğini yeniden hayal etmeli ve bunu her çalışana benimsetmelidir.

 

 #3 Çalışanlar, Değerleri Kendilerine Uygun Şirketleri Arıyor

 

Future Workplace ve Blue Beyond Consulting’in Çalışan Beklentileri Boşluğunu Kapatmak adlı araştırması, on çalışandan sekizinin, şirketlerinin değerlerinin kendi değerleriyle uyumlu olmasının önemli olduğunu söylediğini ortaya çıkardı.

 

Çalışanların %75’i, işverenlerinin ve genel olarak iş dünyasının toplumda iyilik için bir güç olmasını beklediğini söyledi. 45 yaş altı için bu oran %80’e ulaşmaktadır. Ayrıca, araştırma, çalışanların yarısından fazlasının, şirketlerinin değerleri kendi değerleriyle uyuşmadığı takdirde işini bırakacağını söylediğini ve yalnızca dörtte birinin, değerleri uyuşmayan bir şirkette çalışmayı kabul etme olasılığının yüksek olduğunu da ortaya çıkardı.

 

Liderler, nerede çalışırlarsa çalışsınlar tüm çalışanlar için daha insancıl çalışma koşulları taahhüt ederek bu maddeye göre hareket etmeye başlayabilirler.

 

#4 Beceriye Dayalı İşe Alma Yükselişte

 

Hepimizin tanıklık ettiği üzere, yapay zeka, işgücü piyasasını dönüştürüyor, belirli işleri otomatikleştiriyor ve yeni talep edilen beceriler gerektiren yeni işler yaratıyor. Glassdoor, Google, Hilton Hotels ve Apple’a kadar uzanan 15 şirket, talep edilen becerilere sahip kişilere diploması olmasa dahi yüksek ücretli işler sunduğunu bildiriyor.

 

Daha fazla şirket, yalnızca bir adayın kimlik bilgilerine bakmak yerine, beceriye dayalı işe alım veya bir iş için belirli beceriler ve yetkinlik gereksinimleri belirleme konusunda çeşitli uygulama yapıyor. Beceriye dayalı işe alma, potansiyel yetenek havuzunu genişletir fakat aynı zamanda, belirli endüstriler ve iş işlevleri için eğitim yolları sağlayarak şirket içi çalışanlara kariyer hareketlilikleri konusunda daha fazla görünürlük fırsatları da sağlar.

 

#5 Yetenekler ve Dijital

 

2021’de çalışmak, bize nasıl ve nerede çalıştığımızla ilgili hızlı değişikliklere uyum sağlamak için dayanıklılık geliştirmemiz gerektiğini öğretti. Ayrıca, Zoom, WebEx, Slack, Stream Yard ve Microsoft Teams dahil olmak üzere birden fazla teknoloji platformunda sorunsuz bir şekilde çalışma konusunda uzman olmamız gerektiğini de hatırlattı.

 

LinkedIn 2021 Öğrenme Raporu listesinin, en güçlü maddeleri teknoloji/dijital akıcılık becerilerinin bir karışımını içermektedir. Böyle bir dönemden sonra bize bu hiç şaşırtıcı gelmedi!

 

2022’de de dijital beceriler için çalışanlara çeşitli eğitimler ve fırsatlar sunulmalıdır.

 

Kaynak: ForbesBir cevap yazın