2022 için Çalışan Burnout (Tükenmişlik) İstatistikleri

Burnout yani tükenmişlik, çalışanların %77’sini etkileyen tanınmış bir tıbbi durumdur. Bu, her 10 iş arkadaşınızdan 7sinin tükenmişlik yaşadığı veya yaşayacağı anlamına gelir.

 

Ayrıca tükenmişlik sadece insanlarla ilgili değildir. Bu aynı zamanda şirketlerle de ilgili olabilir çünkü tükenmiş çalışanların daha fazla ilgisiz kalmaları ve farklı şirketler araması mümkündür.

 

Bu iş yeri sorununun üstesinden gelmenize yardımcı olmak için 24 bağımsız kaynaktan alınan en güncel ve değerli çalışan tükenmişlik istatistiklerini bir araya getirmeye karar verdik!

 

Tükenmişlik İstatistikleri ve Gerçekler:

 

– Tükenmişlik çalışanların yaklaşık %70’ini etkiler.

– Konaklama sektörü %80 ile en yüksek tükenmişlik oranına sahiptir.

– Y kuşağı en çok tükenen nesildir ve %59’u bazı tükenmişlik belirtileri yaşar.

– Z kuşağı diğer nesillerden çok daha hızlı tükeniyor: sadece bir yılda oranı %47’den %58’e çıktı.

– Tükenmiş çalışanların yeni bir iş arama olasılığı %50’nin üzerindedir.

– Çalışanların %36’sı kuruluşlarının tükenmişliği önlemek için hiçbir şey yapmadığını söylüyor.

– Para tükenmişliği iyileştirmez: 100 bin dolar ve 30 bin dolar kazanan çalışanlar arasında tükenmişlik oranlarında yalnızca %6’lık bir fark vardır.

– Esneklik, tükenmişliği %50 oranında azaltabilir.

– Liderlik yardımı, tükenmişliği %30’un üzerinde azaltabilir.

– Etik  liderliği tükenmişliği önlemeye yardımcı olabilir.

– Tükenmişlik, depresyon ve kaygı arasında 0,5’lik güçlü bir ilişki vardır.

– Tüm çalışanların %62’si işten sonra zihinsel ve fiziksel olarak bitkin hissediyor (duygusal tükenme).

– Her 10 çalışandan dokuzu, stres veya hayal kırıklığının iş kalitelerini etkileyebileceğini (kişisel başarılarında azalma) kabul ediyor.

– Çalışanların %43’ü zamanla şirketle daha az ilgili oluyor ve %27’si yaptıkları işte hiçbir anlam görmüyor.

– Tükenmişlik, çalışanların kişisel ilişkilerinin %83’ünü olumsuz etkiler.

– İşlerine tutkuyla bağlı olan insanların %60’ından fazlası tükenmişlik yaşamıştır.

– Y kuşağı (%59) tükenmişliğe en yatkın olanlardır. Buna karşılık, Baby Boomers (% 31) bunu deneyimleme olasılığı en düşük olan gruptur.

– 2020’de Y kuşağının sadece %53’ü tükenmiş hissederken, bu sayı 2021’de %59’a yükseldi.

– 30 şirketten 25’inde çalışan tükenmişlik oranı %50’nin üzerindedir.

– Kuruluşların sadece %15’inin tükenmişlik düzeyi %50’nin altındadır.

– Çalışanların dörtte biri işyerinde çok sık veya her zaman tükenmişlik yaşıyor.

– Çalışanların neredeyse %50’si bazen tükenmişlik yaşar.

– 2022’de 10 çalışandan 7’si tükenmiş hissediyor.

– Tükenmişlik yaşayan çalışanların %60’ının bir gün izin alma olasılığı daha yüksektir.

– Tükenmişlik yaşayan çalışanların %60’ı işten sonra fiziksel ve duygusal olarak bitkin hissediyor.

– Çalışanların sadece %21’i tükenmişlik hakkında İK ile açıkça konuşabiliyor.

– Yöneticiler, çalışanlar arasında tükenmişliği önlemede ve bunlarla baş etmede en yüksek etkiye sahiptir.

– Çalışanların sadece %20’si kendilerini daha iyi bir iş yapmaya motive edecek şekilde yönetildiklerini söylüyor.