Büyük Faydalar Sunmak İçin Yararlanmanız Gereken 5 Çalışan Eğilimi

İş gücünün geleceğini şekillendiren kilit çalışan eğilimlerini anlamak, liderlerin, çalışanlarının başarılı olmak için tam olarak desteklenmiş ve tam olarak yetkilendirilmiş hissetmek için neye ihtiyaçları olduğuna dair bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olabilir. Aşağıda, modern liderlerin aklında tutması gereken beş önemli çalışan eğilimini paylaştık. Her birinin doğrudan rekabetçi fayda stratejisiyle nasıl ilişkili olduğunu gözden kaçırmayın!

 

  1. Turnover (Çalışan Devir Hızı) Artıyor.

 

Çalışanlar, işlerini her zamankinden daha hızlı bırakabiliyor. Bir çalışma, 2010’dan bu yana, maliyet oranlarının yakın zamanda herhangi bir yavaşlama belirtisi olmaksızın %88 arttığını gösterdi. Çalışanlar rollerinden ayrıldığında, yeni birini bulup işe almak, o kişinin maaşının yarısı ile iki katı arasında bir maliyete sebep oluyor. Gallup, turnover hızının ortalama olarak ABD şirketlerine yılda 3 trilyon dolara mal olduğunu tahmin ediyor.

 

Bu makalede yer alan tüm çalışan trendlerinden ilk olarak bunu paylaşmayı seçtik çünkü bu, rekabetçi bir fayda paketi geliştirmeye yönelik acil ihtiyacın net bir resmini çiziyor.

 

Çalışanların işten ayrılmalarının en yaygın olarak belirtilen nedeni, daha iyi olma arzusudur. Daha yüksek ücret, aynı zamanda daha iyi faydalar anlamına gelir. Şirketinizin gerçekten başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu türden üst düzey yetenekleri çekmek ve elde tutmak istiyorsanız, bu insanları şirketinizde tutacak kadar çekici bir fayda stratejisi geliştirmek çok önemlidir.

 

  1. İşgücüne Her zamankinden Daha Fazla Nesil Dahil Edildi

 

Baby Boomers’tan Milenyumlar’a tüm nesin çalışır durumdayken, günümüzün iş gücü, daha önce hiç olmadığı kadar çok nesli aynı anda barındırıyor. Bunun nedeni büyük ölçüde artan yaşam süresi ve gecikmiş emekliliktir.

 

Dikkate alınması gereken önemli bir çalışan eğilimi, artan yaş çeşitliliğidir. İş liderleri için bu özel çalışan eğilimi bazen rekabet eden değerler ve önceliklerle uğraşmak anlamına gelir. Farklı kuşaklardan çalışanlar farklı şeyler ister. Baby Boomers emekliliğe yaklaştıkça, sağlık yararlarına artan bir vurgu yaparken, X jenerasyonu tamamen iş-yaşam dengesi ile ilgilidir, Y kuşağı da anlamlı işler için fırsatlar arar.

 

  1. İşe Alma Yöneticileri Büyük Bir Beceri Boşluğuyla Mücadele Ediyor

 

Çalışan eğilimlerini tartışan kaynaklar “beceri boşluğuna” atıfta bulunduğunda, işverenlerin ihtiyaç duyduğu beceriler ile iş arayanların ve mevcut çalışanların gerçekte sahip oldukları beceriler arasındaki uyumsuzluktan bahsediyorlar. Şu anda, bu konuda büyük bir boşluk var ve genişlemeye devam ediyor. Eğer bu sorun ele alınmazsa, beceri açığının önümüzdeki on yılda sadece ABD ekonomisine 2,5 trilyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de de bu rakam hiç düşük olmayacaktır.

 

 

Bu çalışan eğilimine doğrudan hitap eden harika bir fayda, profesyonel gelişim fırsatlarıdır. Mutlu bir kazan-kazan senaryosunda, profesyonel gelişim programları ayrıca artan iş tatmini ve azalan maliyet  ile ilişkilidir.

 

Çalışan ödüllendirme programlarında olduğu gibi, iş gücünüze sunmayı planladığınız mesleki gelişim fırsatlarını seçerken, seçim için yeterli alan bırakmak en iyisidir. İnsanların çok farklı öğrenme stilleri, iş dışı programları ve ilgi alanları olduğunu unutmayın. Bu bireysel farklılıklara uyum sağlamak için programınıza mümkün olduğunca çok çeşitlilik eklemeye çalışın.

 

  1. Zihinsel Sağlık Giderek Daha Önceliklendiriliyor

 

Son birkaç yılda, ruh sağlığı konusunda giderek daha fazla tartışma ve kamuoyu farkındalığı oluştu. Bu, çalışanların refahın tüm yelpazesini desteklemek için ihtiyaç duydukları kaynaklar hakkında giderek daha fazla konuşmalarına uzanıyor.

 

Target, Salesforce ve PwC gibi şirketler, bir yıl boyunca benzeri görülmemiş zorluklara yanıt olarak çalışanlarına sunduğu zihinsel sağlık faydalarını genişletti ve genel olarak genişletilmiş faydaların olumlu sonuçlar getirdiğini bildirdi. Temel fiziksel, zihinsel ve duygusal ihtiyaçlar karşılandığında, çalışanlar (şaşırtıcı olmayan bir şekilde) rollerinde başarılı olmak için çok daha motive olurlar.

 

Pandemiye verilen yanıt kesinlikle yüreklendirici olsa da, çalışanların gerçekten ihtiyaç duyduğu zihinsel sağlık yardımlarını sağlama konusunda şirketlerin hala kat etmesi gereken uzun bir yol var. Bir araştırma, çalışanların yaklaşık üçte ikisinin, şirketlerinin zihinsel sağlığı desteklemek için daha fazlasını yapabileceğini düşündüğünü bizlere gösterdi.

 

  1. Uzaktan Çalışma Normal Olacak

 

Pandemiden önce, işgücü zaten uzaktan çalışmaya doğru kayıyordu. COVID-19’a tepki olarak uzaktan çalışmaya geçiş, bu çalışan eğiliminin ilerlemesini önemli ölçüde hızlandırdı. Bugün işgücünün yaklaşık %50’si uzaktan çalışıyor ve birçok uzman değişimin kalıcı olacağını tahmin ediyor.

 

Bu çalışan eğilimi, birçok geleneksel avantajın artık geçerli olmadığı anlamına geliyor. Yemekli ofis öğle molaların yerini yemek teslimat kuponları aldı, ekip gezileri artık sanal ve işverenler mükemmel ofis dekoruna yatırım yapmak yerine bir ev ofisi kurmak için maaş dağıtabilirler. Bu çalışan eğilimine ne kadar dikkat ederseniz, şirketinizin fayda stratejisi o kadar geleceğe dönük olacaktır.

 

 

 

 

 Bir cevap yazın