4 Tür Kurum Kültürü (Şirketiniz Hangisine Sahip)

Kurum Kültürü Nedir?

 

“Kurum kültürü” terimi her yerde karşımıza çıkar ancak bu, tanımlamanın kolay olduğu veya doğru tanımlandığı anlamına gelmez. Kurum kültürü kavramı, genel olarak, bir şirket içindeki genel ortamı tanımlar.

 

Yaygın olarak kullanılan tanım: “Kurum kültürü, bir organizasyonun üyelerini karakterize eder ve onun doğasını tanımlayan değerler, tutumlar, standartlar ve inançlara atıfta bulunur. Kurumsal kültür, bir organizasyonun hedeflerine, stratejilerine, yapısına, iş gücüne, müşterilere, yatırımcılara ve daha geniş topluluğa yönelik yaklaşımlarına dayanır.”

 

4 Tür Kurum Kültürü

 

Aşağıdakiler dört ana kurum kültürü türüdür. Daha iyi veya daha başarılı olduğunu belirtmeden her birini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Göz önünde bulundurulması gereken çok fazla değişken olabilir, her şirket kendi durumuna en uygun olanı seçmelidir.

 

  1. Clan Kültürü

 

İşbirlikçi kültür olarak da adlandırılan clan kültürü, esas olarak ekip çalışmasına odaklanır. Bu tür bir kültürde ilişkiler, çalışan katılımı ve moral ön plandadır. Hata yapanları disipline eden otoriter bir “patron”un aksine, yöneticiler, çalışanlara danışman ve rehber olarak yol gösterir.

 

Bu tür bir kurum kültürü, yönetici seviyesi ile çalışanlar arasındaki engelleri minimumda tutmaya odaklanır. Clan kültürü oldukça esnektir ve değişimle gelişmeye, harekete geçmeye odaklanmıştır.

 

  1. Adhocracy Kültürü

 

Adhocracy kültürü öncelikle yenilik ve risk almaya odaklanır. Birçok başarılı girişimin bu tür bir kurum kültürüne sahip olduğu kabul edilir. Çalışanların risk almaya teşvik edildiği işyerinde girişimci bir ortam yaratılır. Daha kapalı bir iş yeri için fazla alışılmadık sayılabilecek fikirler, bu kültürde aktif olarak beslenir ve takip edilir.

 

Bu şirketlerin arzulanan hedefleri ve vizyonları vardır. Her zaman “bir sonraki büyük şeyi” ararlar ve risk almaya hazır olmaları gerekir.

 

  1. Market Kültürü

 

Bir market kültüründe, sonuç önceliktir. Her şey şirketin karlılığı göz önünde bulundurularak ölçülür. Bu tür bir kurum kültürünü benimseyen bir şirket öncelikle sonuçlara odaklanır.

 

Çoğu zaman, bir market kültüründe kullanılan dil, kotaları karşılamayı ve hedeflere ulaşmayı çevreler. Rekabetçi ve “kazanmak” isteyen insanları cezbeder. Bir pazar kültüründe liderler, çalışanların baskılı bir ortamda iyi performans göstermelerini talep eder ve beklenti içine girer.

 

  1. Hiyerarşi Kültürü

 

Hiyerarşi kültürü, geleneksel kurumsal yapıyı takip eden ve net bir zincire sahip olan bir kültürdür. Yöneticileri ve çalışanları ayıran çeşitli yönetim seviyelerine sahiptir. Bu tür bir şirketin, kıyafet yönetmeliği ve katı çalışma saatleri gibi geleneksel normları içerebilecek belirli bir iş yapma yöntemi vardır. Şirketin odak noktası istikrar ve güvenilirliktir.

 

Peki, sizin şirketiniz bu kültürlerden hangisine sahip?